O 3. Flotylli Okrętów

O 3. Flotylli Okrętów

3. Flotylla Okrętów to największy związek taktyczny Marynarki Wojennej. Jej zasadniczą siłę uderzeniową stanowią fregaty rakietowe, okręty rakietowe i korweta zwalczania okrętów podwodnych – skupione w Dywizjonie Okrętów Bojowych oraz okręty podwodne wchodzące w skład Dywizjonu Okrętów Podwodnych. Jednostki 3. Flotylli Okrętów odpowiadają również za: zabezpieczenie nawigacyjno-hydrograficzne działań sił Marynarki Wojennej (Dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficznego MW), szkolenie i ratowanie życia na morzu (Dywizjon Okrętów Wsparcia), obronę wybrzeża (Morska Jednostka Rakietowa), zabezpieczenie inżynieryjne (43. Batalion Saperów), obronę przeciwlotniczą (9. Dywizjon Przeciwlotniczy) oraz zabezpieczenie logistyczne rejonu działań (Komenda Portu Wojennego Gdynia). Blisko 3 tysiące marynarzy służących w 3. Flotylli Okrętów stacjonuje w największej polskiej bazie morskiej w Gdyni oraz w jednostkach na półwyspie helskim, a także w Ustce i Siemirowicach.

3. Flotylla Okrętów łączy wykonywanie zadań o charakterze narodowym z misjami zagranicznymi. Stanowi podstawę sił uderzeniowych Marynarki Wojennej w trakcie narodowego ćwiczenia Sił Zbrojnych RP pod kryptonimem ANAKONDA oraz wielu manewrów polskich sił morskich. Siły 3. Flotylli Okrętów cyklicznie uczestniczą również w najważniejszych ćwiczeniach międzynarodowych. Należą do nich m.in.: organizowane co roku największe na Bałtyku manewry państw NATO i Partnerstwa dla Pokoju pod kryptonimem BALTOPS, coroczne wielonarodowe ćwiczenia organizowane na Bałtyku (DANEX, NORTHERN COASTS) i poza nim (JOINT WARRIOR, COLD RESPONSE), największe manewry NATO w akwenie Bałtyku i Cieśnin Duńskich STRONG RESOLVE, LOYAL MARINER, BRILLIANT MARINER, NOBLE MARINER oraz międzynarodowe ćwiczenia ratownicze – coroczne BALTIC SAREX, polsko - szwedzkie CROWN EAGLE i organizowane raz na 3 lat a BOLD MONARCH/SORBET ROYAL. Jednostki 3.FO regularnie przeprowadzają również ćwiczenia na szczeblu flotyllowym, dywizjonowym i grupowym. Wszyscy marynarze służący na okrętach i w innych jednostkach 3.FO przechodzą cykl szkolenia w miejscu bazowania oraz na poligonach morskich i lądowych.

Jednostki Flotylli biorą udział nie tylko w ćwiczeniach, ale i w faktycznych operacjach bojowych. 3.FO wydziela swoje okręty do prestiżowych Sił Odpowiedzi NATO. Okręty podwodne czterokrotnie (trzy razy ORP Bielik oraz raz ORP Kondor) uczestniczyły w operacji antyterrorystycznej, prowadzonej przez NATO na Morzu Śródziemnym, pod kryptonimem ACTIVE ENDEAVOUR. Fregata rakietowa ORP Gen. Kazimierz Pułaski już trzykrotnie wchodziła w skład elitarnego zespołu fregat i niszczycieli Sojuszu Północnoatlantyckiego – SNMG1 (ang. Standing NATO Maritime Group One), a ORP Gen. Tadeusz Kościuszko w składzie drugiego, bliźniaczego zespołu (SNMG2) uczestniczył w misji na Morzu Śródziemnym, Czarnym i Egejskim, którego celem było zapobieganie aktom nielegalnej imigracji. Biorąc pod uwagę fakt, że śmigłowce pokładowe Kaman SH-2G (wchodzą w skład Brygady Lotnictwa MW) wykonują swoje podstawowe zadania z pokładu fregat rakietowych typu OHP, należy zauważyć, że 3. Flotylla Okrętów jest jedynym związkiem taktycznym w Wojsku Polskim, który jest w stanie działać na morzu, na lądzie, w powietrzu i pod wodą.

Czternaście jednostek – każda o różnym charakterze, różnych zadaniach, różnej specyfice. Tak skomplikowana struktura wymaga odpowiednich hierarchii dowodzenia. Dowództwo 3. Flotylli Okrętów odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie wszystkich komponentów 3.FO. W jego strukturze znalazły się: pion dowódcy, sztab i pion szkolenia. Te trzy człony dowództwa są merytorycznymi przełożonymi swoich odpowiedników w poszczególnych jednostkach. Ich zadaniem jest koordynowanie, ukierunkowanie i kontrola działań podległych jednostek w swoim zakresie odpowiedzialności. Specjaliści, skupieni w poszczególnych komórkach dowództwa, spełniają więc kluczową rolę w wykonaniu podstawowego zadania 3. Flotylli Okrętów, a mianowicie wywiązania się z roli „Force Providera” – czyli tego, który jest odpowiedzialny za wydzielenie wyszkolonych sił do działania. Biorąc pod uwagę szeroki charakter zadań postawionych przed 3.FO, jest ona najważniejszym „Force Providerem” w morskim rodzaju Sił Zbrojnych RP.

Dowódca 3. Flotylli Okrętów ma również do swojej dyspozycji specjalistów z dziedzin wykraczających poza kompetencje sztabu i pionu szkolenia. Wśród nich jest pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych ze swoim pionem, wydział wychowawczy, sekcja prasowa i radca prawny. Za działalność wszystkich jednostek podległych tak wielkiemu w skali Marynarki Wojennej związkowi taktycznemu łącznie odpowiada nieco ponad 100 osób.
None