Kluby Wojskowe

3. Flotylli Okrętów

Kluby wojskowe

W strukturach 3. Flotylli Okrętów funkcjonują obecnie 3 kluby wojskowe. Działalność klubów ukierunkowana jest głównie na rozwój kulturalny kadry, pracowników wojska oraz ich rodzin, a także integrowanie środowiska wojskowego i lokalnej społeczności. Stałymi elementami corocznego kalendarza przedsięwzięć kulturalnych klubów 3. Flotylli Okrętów jest między innymi organizacja konkursów edukacyjnych i artystycznych, wystaw prac malarskich i fotografii, spotkań naukowych, biesiad literackich, koncertów muzycznych, a także happeningów artystycznych i plenerów malarskich.


Kluby posiadają ogólnodostępne biblioteki oświatowe, a także kawiarenki internetowe. W ramach rozwoju i działalności amatorskiego ruchu artystycznego kluby prowadzą sekcje artystyczne dla dzieci i młodzieży.


Imprezy kulturalne odbywające się w Klubach, mają charakter otwarty, uczestniczy w nich zarówno kadra, pracownicy wojska, ich rodziny, jak i miłośnicy kultury z lokalnych społeczności. W festiwalach i konkursach organizowanych przez Kluby biorą udział artyści-amatorzy ze środowiska wojskowego, młodzież szkolna, a nawet dzieci w wieku przedszkolnym.


Na tych stronach prezentujemy działalność klubów MW, jak do nich trafić, jak się skontaktować, a także w jakich kierunkach można się w nich rozwijać.

 

 

Klub Marynarki Wojennej Riwiera
ul. Zawiszy Czarnego 1
81-301 Gdynia
tel: 261 26 35 18 wew. 21,
fax: 261 26 13 68,
oficjalna strona
e-mail: klubmw@mw.mil.pl

 

Klub 3. Flotylli Okrętów
ul. Rondo Bitwy pod Oliwą
81-103 Gdynia
e-mail: klub3fo@op.pl
tel. 261 26 22 33
fax: 261 26 23 79

 

Klub 43. Batalionu Saperów
ul. Garnizonowa 1
Rozewie
84-120 Władysławowo
tel. 261 25 64 34
fax: 261 25 64 61