Okręt Muzeum

OM ORP Błyskawica

Szczególną rolę w procesie upowszechniania tradycji i dziejów oręża polskiego na morzu zajmuje ORP Błyskawica, który jest wspaniałą i nieocenioną szkołą patriotycznego oraz morskiego wychowania.
Szczególną rolę w procesie upowszechniania tradycji i dziejów oręża polskiego na morzu zajmuje ORP Błyskawica, który jest wspaniałą i nieocenioną szkołą patriotycznego oraz morskiego wychowania.
 
Błyskawica poza rolą okrętu - muzeum spełnia szereg innych istotnych funkcji. Jedną z nich jest funkcja reprezentacyjna. Tu odbywają się liczne uroczystości, spotkania, konferencje i sympozja. Tradycją stały się promocje absolwentów Akademii Marynarki Wojennej na pierwszy stopień oficerski na pokładzie okrętu, a także nominacje i odznaczenia kadry zawodowej oraz pracowników Marynarki Wojennej. Tu również odbywają się pasowania na pierwszoklasistów, przyrzeczenia harcerskie i inne zajęcia dla szkół i przedszkoli tak, aby od najmłodszych lat kształtować świadomość i wychowywać w duchu "Polski Morskiej".
 
Codzienne życie okrętu i towarzyszące mu elementy ceremoniału morskiego oraz Regulaminu Służby Okrętowej; podnoszenie i opuszczanie bandery, wybijanie szklanek, witanie i żegnanie przy trapie oficerów oraz przełożonych, to wszystko odbywa się na oczach społeczeństwa. Wywiera więc niewątpliwy wpływ na jego świadomość, a tym samym pozwala lepiej poznać i wzbogacać posiadaną wiedzę o morzu.
 
ORP Błyskawica będąca dziś bezcenną pamiątką narodową została w 1987 r., w 50-lecie służby pod biało - czerwona banderą uhonorowana Złotym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari. Jest to jedyne tego typu tak wysokie wyróżnienie okrętu w historii Marynarki Wojennej RP. Znajdująca się na pokładzie okrętu ekspozycja oraz odpowiednio przygotowany sposób zwiedzania stanowią doskonałą ilustrację budownictwa okrętowego, a także warunków życia i służby na morzu. Wystawa historyczna zaś daje czytelny i zwięzły, choć skromny przekaz dziejów Marynarki Wojennej RP na przestrzeni jej 85 lat istnienia. Skromny, gdyż na powierzchni tylko 170 m2 i jest jedynym miejscem "pod dachem" gdzie można prezentować zbiory Muzeum MW na terenie Gdyni.
 
Miarą popularności tego wspaniałego i niepowtarzalnego już okrętu oraz jego roli w upowszechnianiu wiedzy o polskich morskich siłach zbrojnych są między innymi wpisy w księgach pamiątkowych Błyskawicy. Cennego i znamiennego wpisu dokonał po wizycie na okręcie dyrektor Muzeum Morskiego Atlantyku z Halifax w Kanadzie, p. Niels JANNESCH: "Okręt ten jest najpiękniejszym i najlepiej utrzymanym okrętem - muzeum na Świecie. Składam gratulacje wraz z najlepszymi życzeniami na przyszłość". Wpis ten nie jest odosobnionym, a podobne w treści wpisy w wielu językach świata można znaleźć na kartach ksiąg pamiątkowych.