Czasopismo Marynarki Wojennej Bandera

Wersja elektroniczna

 • 01
  Od kilku lat struktura Marynarki Wojennej ulega racjonalizacji, której założeniem jest zwiększenie efektywności i wydajności systemu dowodzenia, a tym samym sprawności funkcjonowania polskich sił morskich. Jest to proces ciągły i długotrwały, którego fundamentalnym celem jest osiągniecie optymalnego stanu końcowego umożliwiającego realizację całego spektrum działań i wyzwań stojących przed polską Marynarką Wojenną w niedalekiej przyszłości.
  zobacz więcej
 • 02
  Rok 2013 jest dla nas szczególnie wyjątkowy - 95 lat temu powstało Stowarzyszenie Pracowników na Polu Rozwoju Żeglugi „Bandera Polska”, przekształcone z czasem w Ligę Morską. Stowarzyszenie to u progu niepodległości szerzyło idee morskie w społeczeństwie, na dwa lata przed dojściem Rzeczypospolitej na pucki brzeg Bałtyku. Tamte wydarzenia świadczą o więzach łączących naszą organizację - Ligę Morską i Rzeczną ze społecznością morską, a przede wszystkim z Marynarką Wojenną.
  zobacz więcej
 • 03
  Współczesne systemy dowodzenia i łączności powinny wspomagać dowódcę każdego szczebla w podejmowaniu decyzji, dostarczając mu niezbędnych informacji. Nieodzownym elementem tego systemu jest także zapewnienie ciągłej łączności na każdym szczeblu dowodzenia, od działu na okręcie, do komórek dowodzenia na najwyższym szczeblu.
  zobacz więcej
 • 04
  Stowarzyszenie Oficerów Marynarki Wojennej od 21 lat integruje środowiska wielu pokoleń oficerów MW mieszkających zarówno w kraju, jak i za granicą. Jest całkowicie dobrowolnym zrzeszeniem koleżeńskim, którego jednym z podstawowych zadań jest wspieranie rozwoju Marynarki Wojennej RP, wymiana doświadczeń i pogłębianie przyjacielskich więzi pomiędzy wszystkimi członkami SOMW. Wszystkich nas łączy wierność banderze MW RP i szacunek dla tradycji.
  zobacz więcej
 • 05
  Cztery lata temu wyszedł pierwszy numer czasopisma Marynarki Wojennej „Bandera” wznowionego po kilku latach przerwy. Staraliśmy się na jego łamach informować o wszystkim, co istotne w morskim Rodzaju Sił Zbrojnych. Stworzyliśmy również profil „Bandery” na portalu Facebook, który jest niejako uzupełnieniem drukowanej wersji czasopisma. Pełni również rolę swego rodzaju forum, na którym można wymienić się poglądami dotyczącymi zarówno samego czasopisma jak i spraw związanymi z Marynarką Wojenną. Wersja drukowana „Bandery” z racji tego, że jest dystrybuowana wewnątrz Marynarki Wojennej trafia głównie do środowiska marynarskiego.
  zobacz więcej
 • 06
  Czerwiec jest szczególnym miesiącem dla wszystkich ludzi morza. Przepełniony jest bowiem uroczystościami i przedsięwzięciami podkreślającymi związki naszego państwa z Bałtykiem. Czerwcowe Dni Morza i Święto Marynarki Wojennej w wielu nadmorskich miastach czy garnizonach MW gromadzą co roku dużą publiczność i wzbudzają zainteresowanie społeczne. W tym roku czerwiec stał się jednak wyjątkowym miesiącem za sprawą organizacji w Gdyni Święta Morza nawiązującego do przedwojennych tradycji świętowania i ogólnonarodowej radości wynikającej z faktu, że Polska jest państwem morskim. Marynarka Wojenna, wspólnie z miastem Gdynia, Ligą Morską i Rzeczną oraz Pomorskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim przygotowała szeroki program wydarzeń, uroczystości oraz imprez, których intencją była promocja morza.
  zobacz więcej
 • 07
  W 1920 roku w ramach Marynarki Wojennej powstała nowa, integralna formacja - lotnictwo morskie. W ciągu 93 lat zmieniała ona swoją strukturę i wyposażenie w zależności od zadań stawianych przed morskim rodzajem Sił Zbrojnych. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić skuteczne prowadzenie operacji poszukiwania i ratownictwa (SAR), czy zwalczania okrętów podwodnych (ZOP) bez wsparcia wyspecjalizowanego lotnictwa morskiego. Domeną współczesnego lotnictwa MW jest również identyfikacja jednostek nawodnych znajdujących się poza zasięgiem okrętowych środków rozpoznania, wsparcie operacji wojsk specjalnych czy wreszcie wsparcie logistyczne operacji na morzu.
  zobacz więcej
 • 08
  Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte kształci studentów wojskowych i cywilnych oraz kadry marynarskie. Misją Uczelni jest tworzenie warunków zapewniających bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej na morzu poprzez: szerzenie wszechstronnej wiedzy, prowadzenie badań naukowych, kształcenie i wychowanie podchorążych i studentów cywilnych, a także doskonalenie żołnierzy zawodowych oraz pracowników administracji i gospodarki morskiej.
  zobacz więcej
 • 09
  Oddajemy do Waszych rąk kolejny numer naszego miesięcznika „Bandera”. Można w nim znaleźć między innymi artykuł poświęcony Komendzie Portu Wojennego Gdynia oraz wywiad z komendantem Portu, komandorem Andrzejem Łysakowskim. KPW to jedna z największych i najważniejszych jednostek w Wojsku Polskim. Bez niej funkcjonowanie Marynarki Wojennej, szczególnie jeśli chodzi o jej morski komponent, byłoby praktycznie niemożliwe.
  zobacz więcej
 • 10
  Kończy się rok szkoleniowy a ostatnie tygodnie bieżącego roku są szczególnie ważne w procesie szkolenia kadry dowódczej, załóg okrętów i statków powietrznych Marynarki Wojennej. W październiku odbyło się bardzo ważne polsko-szwedzkie ćwiczenie ratownicze „Northern Crown/ Crown Eagle”, gdzie polskie okręty ORP „Lech” z dOW i ORP „Sokół” z dOP ćwiczyły procedury udzielania pomocy załogom okrętów podwodnych. Ponadto, realizowane było zgrupowanie nurków minerów i inżynierów z 12. i 13. dTR oraz z 8. i 43. Batalionu Saperów odpowiednio z 8.FOW i 3.FO, podczas którego nie tylko rozwijano umiejętności minerskie, ale również zapoznano się z zasadami eksploatacji, wprowadzanego właśnie do użytku, nowego sprzętu do rozpoznania oraz neutralizacji niewypałów i niewybuchów.
  zobacz więcej
 • 11
  Dzisiaj trafia do Waszych rąk kolejny numer naszego wspólnego miesięcznika „Bandera”. Jest to ostatni numer wydany przez Dowództwo Marynarki Wojennej. Nadal miesięcznik będzie przygotowywany i publikowany jednakże już przez inne instytucje MW. Całe siły zbrojne przechodzą obecnie proces zmiany systemu dowodzenia i kierowania, którego efektem było między innymi właśnie rozformowanie Dowództwa MW. Proces ten nie ominie również innych jednostek polskiej Marynarki Wojennej. Wierzę, że reforma ta nie wpłynie w negatywny sposób na funkcjonowanie naszych sił morskich. Zgodnie z podpisanymi umowami nasza Marynarka za trzy lata otrzyma dwa nowe okręty: okręt patrolowy „Ślązak” oraz niszczyciel min projektu „Kormoran II”.
  zobacz więcej