Czasopismo Marynarki Wojennej Bandera

Wersja elektroniczna

 • 01
  Weszliśmy w nowy − 2011 rok, mając przed sobą kolejne dwanaście miesięcy służby oraz pracy na rzecz Marynarki Wojennej RP. Należy jednocześnie podsumować i wyciągnąć wnioski wynikające z wydarzeń minionego roku, zwłaszcza z tych, które tak tragicznie zapisały się w dziejach naszego kraju. Nakazują nam one, aby we wszelkich sferach działalności nie tylko skrupulatnie przestrzegać, lecz także konsekwentnie udoskonalać wszelkie przepisy i procedury decydujące o bezpieczeństwie.
  zobacz więcej
 • 02
  Rok 2011 rozpoczął się dla 8 Flotylli Obrony Wybrzeża bardzo pracowicie. W styczniu kolejny już raz siły świnoujskiej flotylli współpracowały z Wojskami Lądowymi. W Porcie Wojennym w Gdyni miał miejsce załadunek na pokład okrę-tu transportowo – minowego ORP „LUBLIN” sprzętu wojskowego i żołnierzy z 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Okręt realizował operację transportu morskiego wydzielonych sił Wojska Polskie-go do Wielkiej Brytanii na ćwiczenia pod kryptonimem „PASHTUN DAGGER”. „LUBLIN” wraz z wydzielonymi siłami, już po ćwiczeniu, bezpiecznie powrócił do kraju w połowie lutego.
  zobacz więcej
 • 03
  Zachęcając do lektury marcowego numeru miesięczni-ka Marynarki Wojennej „Bandera” chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na szczególny Jubileusz. Oto bowiem 3 Flotylla Okrętów obchodziła 40-lecie istnienia. Postanowiliśmy wykorzystać tą sposobność i przybliżyć nie-co historię i współczesność 3FO przedstawiając na łamach „Bandery” to co najważniejsze w jej obecnym funkcjonowaniu. Jednocześnie, w imieniu zespołu redakcyjnego „Bandery” chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia, aby nadchodzące lata były dla Flotylli czasem spełnienia marzeń i realizacji planów.
  zobacz więcej
 • 04
  Oddając w Państwa ręce kwietniowy numer miesięcznika „Bandera” chcielibyśmy zaprosić do dyskusji na temat przyszłości Marynarki Wojennej RP. Na na-szych łamach rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych właśnie tej kwestii. Zapraszając do lektury pierwszej części materiału pt. „Co dalej...” prosimy o przesyłanie refleksji na adres e-mail naszego miesięcznika bandera@mw.mil.pl.
  zobacz więcej
 • 05
  Podniesienie z dna Bałtyku wraku kutra rybackiego, rozminowywanie plaży w Kołobrzegu, interwencje nurków minerów w Brodnicy czy we Wrocławiu – to tylko wybrane akcje, jakie Marynarka Wojenna przeprowadziła na rzecz społeczeństwa w ostatnim czasie. Ponadto ciągłe dyżury ratownicze, poszukiwanie i ratowanie życia na morzu, pomoc w sytuacjach klęsk żywiołowych, krwiodawstwo lub transport organów do przeszczepów.
  zobacz więcej
 • 06
  Oddajemy w Państwa ręce szczególnie ważny dla wszystkich marynarzy czerwcowy numer miesięcznika „Bandera”. Ważny dlatego, że przypada na Dni Morza i Święto Marynarki Wojennej. Jest to czas, w którym wręcz należy podkreślić istotę znaczenia polskich sił morskich dla bezpiecznego i nie-zakłóconego rozwoju naszego kraju. Pozwoliliśmy sobie zatem opublikować fragmenty książki sprzed niemalże 80 lat, pt. „Prawda Morska” inżyniera Juliana Ginsberta, przedwojennego działacza Ligi Morskiej i Rzecznej, a potem Ligi Morskiej i Kolonialnej.
  zobacz więcej
 • 07
  Oddając w Państwa ręce „wakacyjny” numer „Bandery” chciałbym podzielić się pewną refleksją, która nasunęła mi się po ostatnim Święcie Marynarki Wojennej i związanej z nim tegorocznej parady okrętów, samolotów i śmigłowców MW. Paradę przyszło zobaczyć kilkadziesiąt tysięcy osób, a miliony widzów oglądało ją także za pośrednictwem największych w Polsce stacji telewizyjnych. Będąc uczestnikiem tych wydarzeń spotkałem się z wieloma opiniami na temat naszej Marynarki Wojennej. Większość z nich to pozytywne emocje wielu środowisk związanych z morzem, ale także tych, które wydawać by się mogło są daleko od Bałty-ku.
  zobacz więcej
 • 08
  Postrzeganie Marynarki Wojennej przez społeczeństwo jest równie ważnym elementem funkcjonowania morskiego rodzaju Sił Zbrojnych jak wyszkolenie, wyposażenie i motywacja marynarza do wykonywania swoich zadań. Można powiedzieć, że „jak nas widzą tak o nas piszą.” Współczesne marynarki wojenne dysponują tak wysoce specjalistycznym sprzętem, że w większości wypadków jego zasady funkcjonowania i zalety znają jedynie osoby interesujące się tą wąską tematyką wojskową. Nie mniej skomplikowana sytuacja jest z czytelnym przedstawieniem szerokim masom społecznym zadań, jakie wykonuje Marynarka Wojenna.
  zobacz więcej
 • 09
  Na całym świecie lotnictwo stanowi nieodłączny element wsparcia działań na morzu. Specjalistycznie wyposażone samoloty i śmigłowce znacznie podnoszą możliwości operacyjne i efektywność działań morskiego rodzaju sił zbrojnych. Dlatego też głównym zadaniem Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej jest wsparcie i zabezpieczenie działań okrętowych grup uderzeniowych poprzez rozpoznanie obszarów morskich, wskazywanie celów okrę-tom oraz poszukiwanie, śledzenie i niszczenie okrętów podwodnych stanowiących największe zagrożenie dla bezpieczeństwa morskich szlaków komunikacyjnych.
  zobacz więcej
 • 10
  Listopad jest szczególnym miesiącem w historii Marynarki Wojennej. Rocznica odtworzenia polskich sił morskich zawsze skłania do refleksji na te-mat tego co było, jest, a także o tym co przed nami. Takie rozważania są wręcz oczywiste w dniu, w którym obchodzimy nasze „urodziny”. Dlatego listopadowy numer „Bandery” jest w dużej mierze spojrzeniem na Marynarkę Wojenną w kontekście jej specyfiki. Skupiliśmy się przede wszystkim na tym, aby pod-kreślić, że jesteśmy otwartym gronem ludzi o ukształtowanej przez lata morskiej mentalności.
  zobacz więcej
 • 11
  Koniec roku skłania do podsumowań oraz podkreślania dokonań ostatnich dwunastu miesięcy. Jednak w tym numerze chcieliśmy nieco odejść od tej za-sady, aby uniknąć odtwarzania przeszłości. Ważniejsze naszym zdaniem jest bowiem zwrócenie uwagi na niektóre problemy dotykające w ostatnim czasie Marynarkę Wojenną, które w konsekwencji wpłyną przecież na naszą przyszłość. Dlatego w grudniowym numerze podjęliśmy m.in. tematykę rezygnacji z remontu fregat rakietowych oraz perspektyw zastąpienia ich serią korwet wielozadaniowych.
  zobacz więcej