Czasopismo Marynarki Wojennej Bandera

Wersja elektroniczna

 • 01
  W imieniu redakcji i wszystkich osób, które przygotowują czasopismo Marynarki Wojennej „Bandera”, pragnę po-dziękować Państwu za opinie i komentarze przesyłane do nas w 2009 roku. Stanowiły one wykładnię, jakie tematy należało po-ruszyć i w jaki sposób odpowiadać na oczekiwania Czytelników. Jednocześnie pozwoliły na prezentację specyfiki Państwa służby i pracy, dokonań i sukcesów, a także problemów.
  zobacz więcej
 • 02
  Trafia do Waszych rak kolejny numer czasopisma „Bandera”. Tym razem jego druk zbiega się z jakże ważnymi historycznymi wydarzeniami. Miesiąc luty to bowiem okres, który większości z nas przypomina puckie uroczystości zaślubinowe. W bieżącym roku już po raz 90. Obchodzimy jubileusz zaślubin Rzeczypospolitej Polskiej z morzem.
  zobacz więcej
 • 03
  Oczy Polski morskiej od dawna skierowane są na Gdynię. Tutejszy Port Wojenny od początku funkcjonowania stano-wił główną bazę odtworzonej po odzyskaniu niepodległości MW. Tutaj stacjonowała, stacjonuje i będzie stacjonować zasadnicza siła uderzeniowa rodzimej floty wojennej. 39 lat temu, 11 marca 1971 roku, ówczesny Dowódca Marynarki Wojennej utworzył w oparciu o siły bazujące właśnie w Gdyni 3. Flotyllę Okrętów. Dzisiaj, obchodząc nasze święto, otwieramy jubileuszowy, 40. rok funkcjonowania.
  zobacz więcej
 • 04
  29 kwietnia 2010 roku 8. Flotylla Obrony Wybrzeża im. wiceadmirała Kazimierza Porębskiego obchodzi 45. rocznicę powstania. Stosowna to okazja do przypomnienia ważniejszych kart z historii Flotylli. W swojej czterdziestopięcioletniej historii 8. FOW realizowała postawione przez dowódcę Marynarki Wojennej zadania, które sukcesywnie ulegały zmianie i modyfikacji będąc odpowiedzią na stawiane przed siłami morskimi wyzwania.
  zobacz więcej
 • 05
  Maj to miesiąc wyjątkowy, przesiąknięty na przemian roczni-cami narodowych tragedii i narodowej dumy. Najbardziej radosne święto tego miesiąca – 3 MAJA przypomina nam o uchwaleniu jednej z najważniejszych ustaw w historii na-szego kraju i gloryfikuje wysiłki patriotów, którzy podjęli się trudnego zadania reformy, chylącego się ku upadkowi państwa. Kolejne święto –8 MAJA – koniec wojny w Europie, oznaczał zwycięstwo nad nazizmem i ocalenie narodu polskiego przed biologiczną zagładą.
  zobacz więcej
 • 06
  Okres ostatnich dwudziestu lat charakteryzował się jakościową oraz ilościową transformacją Sił Zbrojnych. Proces prze-mian dokonywał się wraz z rozwojem współpracy międzynarodowej oraz ewolucją polityki obronnej państwa. Dla Marynarki Wojennej był to czas zdobywania nowych doświadczeń, wiedzy oraz umiejętności w wielu aspektach aktywności sił morskich. Efektem zmian są nowe programy szkolenia, dostosowane do zadań jakie postawiono przed Marynarką Wojenną w układzie sojuszniczym.
  zobacz więcej
 • 07
  Oddajemy w Państwa ręce „wakacyjny” numer naszego czasopisma, który przedstawia najważniejsze wydarzenia w Marynarce Wojennej w lipcu i sierpniu. Ostatnie miesiące były dla naszego rodzaju Sił Zbrojnych czasem wie-lu zmian i zadań, jakie stanęły przed marynarzami. Wszystkie te wy-darzenia staramy się opisywać na naszych łamach, informować o nich, a jednocześnie tworzyć forum do dyskusji i refleksji.
  zobacz więcej
 • 08
  Wydarzenia września 1939 r. i sierpnia 1920 r. zapisały najważniejsze karty historii naszego kraju. Oba okresy to czas ciężkich walk, które prowadziło polskie wojsko. Marynarze brali czynny i aktywny udział w obu bataliach. Jestem dumny z faktu, iż dowodzony przeze mnie Gdyński Od-dział Zabezpieczenia Marynarki Wojennej swój rodowód wywodzi z chlubnych tradycji Batalionu Morskiego, który został utworzony jeszcze w 1919 r.
  zobacz więcej
 • 09
  Reprezentacja piłkarska Marynarki Wojennej po raz kolej-ny bierze udział w rozgrywkach Pucharu Polski. Cztery lata temu rozpoczęliśmy naszą pucharową przygodę i jak do tej pory staramy się jak najlepiej reprezentować MW w walce z ligowymi drużynami piłkarskimi. Gdy wychodzimy na murawę boiska stajemy za każdym razem przed wielkim wyzwaniem i jednocześnie pełni sportowej determinacji.
  zobacz więcej
 • 10
  W zaraniu naszej państwowości zbyt wiele trosk ciążyło na wodzach narodu, by ci myśleć mogli o stworzeniu floty. Zbyt głęboko lądowa mentalność zapuściła korzenie w umysłach obywateli, aby społeczeństwo samo czynu morskiego zapragnęło. Byli nawet tacy, którzy w Polskę na morzu wierzyć nie chcieli. Dopiero budowa i rozwój Gdyni ruszyły z mar-twego punktu sprawę wskrzeszenia polskiej Armaty Wodnej.
  zobacz więcej
 • 11
  Trudno wyobrazić sobie Święta Bożego Narodzenia bez choinki, opłatka i wigilijnego stołu. Trudno wyobrazić sobie sylwestrową noc bez lampki szampana i noworocznych życzeń. Jednak najtrudniej wyobrazić sobie ten świąteczny czas bez wzajemnej życzliwości i serdeczności.
  zobacz więcej