Czasopismo Marynarki Wojennej Bandera

Wersja elektroniczna

 • 01
  Wiadomość o śmierci naszych lotników wstrząsnęła Marynarką Wojenną.W sercach nosimy cierpienie po stracie załogi samolotu An-28.Łączymy się w bólu z Rodzinami i Bliskimi naszych lotników, wspólnie przeżywając wielką żałobę, jaka zapanowała w polskich siłach morskich.
  zobacz więcej
 • 02
  Po ponad dwuletniej przerwie oddajemy w Wasze ręce czasopismo Marynarki Wojennej „Bandera”. Wspólnymi wysiłkami Redakcji Wojskowej i Marynarki Wojennej zdołaliśmy przywrócić „Banderę” jej najwierniejszym Czytelnikom – marynarzom, pracownikom cywilnym MW oraz wszystkim tym, którzy z zainteresowaniem i zrozumieniem odnoszą się do spraw morskiego rodzaju sił zbrojnych.
  zobacz więcej
 • 03
  Aby móc rzetelnie wykonywać postawione przed nimi zadania, siły morskie muszą dysponować nowoczesnymi okrętami, samolotami i uzbrojeniem. Jest to czynnik konieczny, ale nie wystarczają-cy. Podstawowym ogniwem są bowiem ludzie, którzy tworzą załogi okrętów oraz pododdziałów brzegowych.
  zobacz więcej
 • 04
  Marynarka Wojenna odpowiada za bezpieczeństwo polskiego morza i jest skutecznym narzędziem polityki zagranicznej. Łącząc zadania ekspedycyjne z krajowymi, siły morskie odgrywa-ją kluczową rolę w zapewnieniu morskiej racji stanu. Trafiający w Państwa ręce kolejny numer czasopisma Marynarki Wojennej „Bandera” pokazuje nasze zaangażowanie na morzach i oceanach. Opisując zagadnienia tak zróżnicowane, jak operacje okrętów podwodnych i działania polskich nurków głębokowodnych, dowodzimy, jak szeroki jest wachlarz stawianych przed nami zadań.
  zobacz więcej
 • 05
  Pierwszego września 1939 roku atakiem na Wieluń, Westerplatte i inne polskie miejscowości niemiecka armia rozpoczęła najkrwawszy konflikt zbrojny XX wieku. Zginęły w nim 72 miliony osób, z tego 47 milionów cywilów. Skala tego konfliktu oraz jego konsekwencje spowodowały, że obecnie funkcjonuje wiele różnych, często sprzecznych przekazów. Zostały one dodatkowo wzmocnione w wyniku uprawianej przez większość państw europejskich „polityki historycznej”.
  zobacz więcej
 • 06
  Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte kształci studentów wojskowych i cywilnych oraz kadry marynarskie. Kandydaci na żołnierzy zawodowych studiują na dwóch kierunkach: nawigacji oraz mechanice i budowie maszyn. Studenci cywilni mają z ko-lei do wyboru: nawigację, informatykę, oceanotechnikę, mechanikę i budowę maszyn, automatykę i robotykę, bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe, pedagogikę oraz historię, a w najbliższym czasie również mechatronikę.
  zobacz więcej
 • 07
  Listopad jest dla Polaków i marynarzy miesiącem szczególnym. 28 listopada 1918 roku naczelnik państwa polskiego Józef Piłsudski wydał dekret o utworzeniu polskiej Marynarki Wojennej. Został on wydany w 291. rocznicę zwycięskiej bitwy floty polskiej nad szwedzką pod Oliwą, tworzył podstawy prawne nowego rodzaju sił zbrojnych. Wydanie tego dekretu nie byłoby możliwe, gdyby 17 dni wcześniej, 11 listopada 1918 roku, po 123 latach niewoli, powstańczych zrywach wolnościowych i zakończeniu I wojny światowej nie od-rodziła się Rzeczpospolita.
  zobacz więcej
 • 08
  Wchodząc w nowy, 2010 rok, należy w stanowczy sposób pod-kreślić rosnącą rolę i znaczenie sił morskich. Przede wszystkim konieczna jest rekonstrukcja poglądów na sprawy morskie związane z bezpieczeństwem naszego państwa. Analiza środowi-ska globalnego wyraźnie wskazuje, że będziemy mieli do czynienia ze wzrostem zagrożeń na morzu, mogącymi bezpośrednio wpływać na interesy Polski, jako państwa wspólnoty transatlantyckiej.
  zobacz więcej