Czasopismo Marynarki Wojennej Bandera

Wersja elektroniczna

 • 01
  Listopad to miesiąc zadumy i refleksji. Upamiętniamy tych, którzy odeszli na wieczną wachtę, a ze szczególną atencją wspominamy zasłużonych dla Polski żołnierzy i marynarzy. To dzięki nim możemy świętować 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości czy 28 listopada – dzień utworzenia w 1918 roku, na mocy dekretu naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego, polskiej Marynarki Wojennej. Najważniejszym akcentem tegorocznego marynarskiego święta była ceremonia pierwszego podniesienia bandery i proporca MW na niszczycielu min ORP „Albatros” (typu Kormoran II), która odbyła się w porcie wojennym w Gdyni-Oksywiu. O wymagającej służbie na morzu, kulisach kształtowania załogi okrętu oraz obecnych zdolnościach bojowych korwety patrolowej ORP „Ślązak” opowiada – w rubryce „Zawód marynarz” – jej dowódca kmdr ppor. Wojciech Ostalski. Przybliżamy początki oraz podsumowujemy służbę amerykańskich fregat rakietowych typu Oliver Hazard Perry, których przedstawiciele – ORP „Gen. K. Pułaski” i ORP „Gen. T. Kościuszko” – wchodzą w skład Dywizjonu Okrętów Bojowych 3. Flotylli Okrętów. Zachęcamy do lektury: pierwszych części „Kart naszej historii 1918-2023” oraz „Władców głębin”, kolejnych części – „Morskich skrzydeł Rzeczpospolitej”, „Ciągłości, cierpliwości i tradycji raz jeszcze”, „Symbolu amerykańskiej niezłomności”, „Szwecji dołączającej do szyku” i ekscytującej opowieści o „Królowej nocnego nieba”. Polecamy także: artykuł o nadaniu sztandaru Polskiej Szkole im. Marynarki Wojennej RP w norweskim Bergen, relacje z Dnia Podchorążego w Akademii MW i jubileuszu Okrętu-Muzeum ORP „Błyskawica” oraz, otwierający nowy cykl, materiał o służbie hydrograficznej MW „Sondowanie Bałtyku”.
  zobacz więcej
 • 02
  Pamięć o nieugiętych obrońcach Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte we wrześniu 1939 roku to obowiązek każdego Polaka. Bohaterska postawa żołnierzy Lądowej Obrony Wybrzeża i Rejonu Umocnionego Hel oraz marynarzy floty wojennej II Rzeczypospolitej, którzy stanęli do nierównego boju z niemieckim agresorem, trafiła na karty chwały polskiego oręża. W tym roku obchodzimy jubileusz 100-lecia wyższego wojskowego szkolnictwa morskiego, zapoczątkowanego w 1922 roku przez toruńską Oficerską Szkołę MW. Kulisy współczesnego kształcenia podchorążych oraz przyszłości Akademii MW w Gdyni przybliża jej rektor-komendant kadm. prof. dr hab. Tomasz Szubrycht. Z kolei st. chor. szt. mar. Dariusz Chełmowski, bosman okrętowy Okrętu-Muzeum ORP „Błyskawica”, uchyla – w rubryce „Zawód marynarz” – rąbka tajemnicy służby na tym historycznym niszczycielu, będącym symbolem Gdyni i Marynarki Wojennej. Ponadto, zachęcamy do lektury reportażu z ćwiczenia „Rekin-22”, które odbyło się we wrześniu na południowym Bałtyku, a także obszernej relacji z XXX Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Polecamy również: część drugą analizy szczytu NATO w Madrycie; artykuły – „Szwecja dołącza do szyku”, „Czarnomorski GAME CHANGER”, „Ciągłość, cierpliwość i tradycja raz jeszcze” oraz „Królowa nocnego nieba”; kolejne odsłony „Symbolu amerykańskiej niezłomności” i „Morskich skrzydeł Rzeczpospolitej”. W rubryce sportowej prezentujemy sylwetkę kmdr. ppor. Marcina Kołoszuka, szefa Sekcji Wychowania Fizycznego i Sportu 3. Flotylli Okrętów, który opowiada o jej unikatowych zadaniach oraz zaletach uprawiania sportu przez marynarzy.
  zobacz więcej
 • 03
  W dniu Święta Wojska Polskiego oddaliśmy hołd bohaterom walk o niepodległą Ojczyznę, upamiętniając jedno z największych zwycięstw polskiego oręża w historii, odniesione w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Na pokładzie fregaty rakietowej ORP „Gen. T. Kościuszko” (FFG-273) prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawy o ratyfikacji protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Finlandii oraz Królestwa Szwecji. O nowych wyzwaniach logistyków 8. Flotylli Obrony Wybrzeża oraz perspektywach rozwoju i bogatych tradycjach Komendy Portu Wojennego w Świnoujściu opowiada, w rubryce „Zawód marynarz”, kmdr Tomasz Popiołek. W sierpniu korweta patrolowa ORP „Ślązak” wzięła udział w uroczystościach upamiętniających alianckie lądowanie pod Dieppe w 1942 roku. Z kolei w kanadyjskim Halifaksie odsłonięto tablicę poświęconą uczestnikowi operacji „Jubilee” – polskiemu niszczycielowi eskortowemu ORP „Ślązak” (typu Hunt II). Polecamy także: reportaż z obchodów 20-lecia gdyńskiego Centrum Operacji Morskich-Dowództwa Komponentu Morskiego; część pierwszą analizy szczytu NATO w Madrycie; artykuły – „Szwecja dołącza do szyku” i „Morskie aspekty wojny na Ukrainie”, a także „Morskie domino” oraz „Czarnomorski GAME CHANGER”; pierwszy odcinek nowego cyklu o polskich tradycjach podwodnych oraz kolejne odsłony „Symbolu amerykańskiej niezłomności” i „Morskich skrzydeł Rzeczpospolitej”.
  zobacz więcej
 • 04
  Tegoroczne marynarskie święto przypomniało bardzo dobitnie o znaczącej roli morskiego rodzaju sił zbrojnych w systemie obrony państwa, zwłaszcza w kontekście trwającej od 24 lutego wojny na Ukrainie. Polska od początku konfliktu wspiera sąsiada broniącego się przed napaścią ze strony Rosji, dając dowód braterstwa oraz wspólnoty z narodem ukraińskim. Jest to także egzamin z naszej gotowości do obrony demokracji i sojuszniczej solidarności w ramach NATO. O znaczeniu logistyki, niezwykle ważnej zarówno w czasie pokoju jak i wojny, a także tradycjach i historii jednostki powstałej w 1920 roku w Pucku, opowiada, w rubryce „Zawód marynarz”, komendant Portu Wojennego Gdynia kmdr Przemysław Czernuszyc. Rolę i zadania gdyńskiego Centrum Operacji Morskich-Dowództwa Komponentu Morskiego, dziedziczącego tradycje przedwojennego Dowództwa Floty oraz powojennego Dowództwa MW, przybliża jego dowódca wiceadm. Krzysztof Jaworski. Doświadczenia ze służby w 12. Wolińskim Dywizjonie Trałowców oraz plany związane z objęciem nowego stanowiska służbowego przedstawia szef szkolenia 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu kmdr Krzysztof Szumlicki. Zachęcamy do lektury relacji z obchodów jubileuszu 30-lecia Stowarzyszenia Oficerów MW RP oraz uroczystości w brytyjskim Cowes, upamiętniających obronę miasta przez niszczyciel ORP „Błyskawica” przed nalotem niemieckim w 1942 roku. Polecamy także: drugą część analizy o fregatach „Arrowhead 140” w wersji AAW, artykuł z nowego cyklu o początkach polskiej MW, relacje z ćwiczeń „Baltops”, „Open Spirit”, „Hedgehog” i „Passex”, a także kolejny odcinek „Morskich skrzydeł Rzeczpospolitej” oraz opowieści z kubryka – o rejsie ORP „Iskra” dookoła świata.
  zobacz więcej
 • 05
  Wstąpienie Rzeczypospolitej Polskiej – 12 marca 1999 roku – do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego nabrało obecnie, wobec brutalnego aktu napaści Federacji Rosyjskiej na suwerenną i niepodległą Ukrainę, szczególnego wymiaru. Państwa członkowskie NATO i Unii Europejskiej, a także inne kraje wolnego, demokratycznego świata stanęły po stronie narodu walczącego z najeźdźcą. Przedstawiamy najważniejsze decyzje podjęte przez kraje NATO podczas szczytu 24 marca w Brukseli oraz szybką reakcję sojuszu na zagrożenie bezpieczeństwa międzynarodowego, a także analizę morskich aspektów wojny na Ukrainie. O dowodzeniu Stałym Zespołem Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1 oraz nowych wyzwaniach i perspektywach rozwoju 13. Dywizjonu Trałowców opowiada, w rubryce „Zawód marynarz”, jego nowy dowódca kmdr por. Michał Dziugan. Współczesność i bogate tradycje Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP, założonego w 1992 roku, przybliża wiceadm. w st. spocz. Maciej Węglewski. Poprzednią służbę w Morskiej Jednostce Rakietowej oraz plany związane z nowym stanowiskiem przedstawia szef sztabu 3. Flotylli Okrętów kmdr Przemysław Karaś. Polecamy także pierwszą część analizy o fregatach „Arrowhead 140” w wersji AAW, artykuł o służbie okrętów podwodnych typu Kobben w polskiej MW oraz relacje z ćwiczeń z serii „Passex” z okrętami US Navy i Koninklijke Marine.
  zobacz więcej