Uroczystości 77. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej w Europie

3 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: kmdr ppor. Anna Sech
Ponad 100 milionów ludzi, w tym ponad 6 milionów Polaków straciło życie podczas jednego z największych konfliktów zbrojnych świata. 77 lat temu, 8 maja 1945 roku zakończyła się II Wojna Światowa w Europie.
W garnizonie Gdynia w asyście honorowej Marynarki Wojennej odbędę się uroczystości związane z upamiętnieniem dnia zakończenia II Wojny Światowej. Marynarze wystawią posterunki honorowe i złożą kwiaty w miejscach pamięci narodowej m.in. w Gdyni, Sopocie i Kosakowie. W obchodach 77. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej w Europie udział wezmą przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych i miejskich, przedstawiciele jednostek i instytucji wojskowych oraz kombatanci i weterani.


PLAN OBCHODÓW W GARNIZONIE GDYNIA


8 maj 2022 r.
Gdynia – Redłowo (cmentarz wojenny)

10:00 – uroczystość przy Pomniku Obrońców Wybrzeża, w tym: modlitwa ekumeniczna, wystąpienia okolicznościowe, odczytanie Apelu Pamięci, oddanie salwy honorowej, ceremonia złożenia kwiatów oraz odegranie sygnału „Cisza”.

Kosakowo (cmentarz komunalny)

11:00 – uroczystość złożenia wiązanek kwiatów przy Kwaterze Żołnierzy Września 1939 roku.

Sopot (ul. Armii Krajowej)

12:00 – złożenie wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Żołnierzy Armii Krajowej, wystąpienia okolicznościowe, odegranie sygnału „Cisza”.
12:18 – złożenie wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Sanitariuszki Inki.
Tekst: Sekcja Prasowa 3.FO

Zdjęcie: kmdr ppor. Anna Sech
06.05.2022 r.