Przekazanie obowiązków dowódcy 43. batalionu saperów FOW

25 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: bsmt Michał Pietrzak/3. FO
W poniedziałek, 6 grudnia, w Rozewiu odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków na stanowisku dowódcy 43. Batalionu Saperów Flotylli Obrony Wybrzeża i Garnizonu Władysławowo.
Czasowe dowodzenie batalionem objął dotychczasowy zastępca dowódcy batalionu – szef sztabu komandor podporucznik Sebastian Tesarowski. Ustępujący ze stanowiska komandor porucznik Sebastian Sochoń dalszą służbę pełnić będzie w Sztabie 3. Flotylli Okrętów w Gdyni.

Uroczystość przekazania obowiązków odbyła się na placu apelowym jednostki w obecności dowódcy 3. Flotylli Okrętów kontradmirała Mirosława Jurkowlaniec, dowódców jednostek wojskowych gdyńskiej Flotylli, żołnierzy, pracowników RON oraz zaproszonych gości. Oprawę ceremonii zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej.

Kulminacyjnym punktem uroczystości była ceremonia uroczystego przekazania sztandaru, który jest symbolem wolności, honoru i męstwa, a także symbolem przekazania dowodzenia. Następnie kmdr por. Sebastian Sochoń złożył meldunek o zdaniu, a kmdr ppor. Sebastian Tesarowski o czasowym objęciu obowiązków na stanowisku dowódcy 43. Batalionu Saperów FOW. Uroczystości zakończyła defilada pododdziałów. Następnie, w Sali Tradycji, w obecności dowódcy gdyńskiej Flotylli odbyło się podpisanie protokołu przekazania obowiązków.
 
***
43. Batalion Saperów FOW stacjonuje na Półwyspie Helskim w miejscowości Rozewie i wchodzi w skład 3. Flotylli Okrętów. Głównym zadaniem 43. Batalionu Saperów FOW jest zabezpieczenie inżynieryjne działań sił 3.FO, między innymi tworzenie zapór inżynieryjnych, wykrywanie i likwidacja niewybuchów, utrzymywanie infrastruktury baz morskich, organizacja punktów poboru i oczyszczania wody, likwidacja zniszczeń i rozpoznanie inżynieryjne sił przeciwnika.

Dodatkowo w składzie batalionu funkcjonuje pododdział chemiczny przeznaczony do realizacji przedsięwzięć umożliwiających wykonanie zadań zespołów okrętów i jednostek brzegowych w warunkach zagrożenia skażeniami, użycia przez przeciwnika broni masowego rażenia oraz skażeń środkami promieniotwórczymi, biologicznymi i chemicznymi, spowodowanymi zdarzeniami CBRN (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear), a także likwidacji skutków użycia broni masowego rażenia i klęsk żywiołowych.

Za działalność jednostki w 2010 roku 43. Batalion Saperów FOW został uhonorowany przez Ministra Obrony Narodowej tytułem „Przodujący Oddział Wojska Polskiego”.


Tekst: Sekcja Prasowa 3. FO
Foto: bsmt Michał Pietrzak
06.12.2021 r.