Odbiór końcowy przebudowy nabrzeża w gdyńskim porcie

10 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: bsmt Michał Pietrzak/3. FO
W piątek, 19 listopada br. w Porcie Wojennym Gdynia odbył się uroczysty odbiór końcowy zadania przebudowy nabrzeża zachodniego z pomostami A i C.
W odbiorze udział wzięli Dowódca 3. Flotylli Okrętów kontradmirał Mirosław Jurkowlaniec, Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni płk Marek Benec, wykonawca zadania firma DORACO oraz Komendant Portu Wojennego Gdynia kmdr Przemysław Czernuszyc.
 
Umowa na przebudowę nabrzeża w Porcie Wojennym Gdynia została podpisana 19 września 2019 r. pomiędzy Szefem RZI Gdynia a generalnym wykonawcą prac, firmą DORACO.
 
Przeprowadzona inwestycja umożliwia sprawną i efektywną działalność zarówno okrętów wchodzących w skład 3. Flotylli Okrętów, jak i całej Marynarki Wojennej RP w zadaniach narodowych oraz wynikających ze współdziałania w strukturach sojuszniczych.

Tekst: Sekcja Prasowa 3. FO
Foto: bsmt Michał Pietrzak
19.11.2021 r.