„Mur,Ale Historia Marszałka Józefa Piłsudskiego”

22 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: bsmt Michał Pietrzak/3. FO
Jest jednym z najbardziej znanych Polaków polskiej historii i tradycji Niepodległościowej. W piątek, 24 września br., w 43. Batalionie Saperów FOW w Rozewiu odbyła się uroczystość odsłonięcia pamiątkowego muralu poświęconemu Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.
Żołnierze 43. Batalionu Saperów FOW przy wsparciu Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej – Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego postanowili podtrzymywać i upowszechnić tradycję narodową, oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej lokalnej społeczności poprzez wykonanie muralu.

W ramach Otwartego Konkursu Ofert nr ew. 05/2021/WD/DEKiD ogłoszonego przez Ministra Obrony Narodowej na terenie 43. Batalionu Saperów FOW w Rozewiu z udziałem wojskowej asysty honorowej odsłonięty został mural patriotyczny wykonany na ścianie budynku pn. „Mur,Ale Historia Marszałka Józefa Piłsudskiego”.

W Rozewiu przy ul. Garnizonowej 1 znajduje się już popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego, którego uroczyste odsłonięcie nastąpiło w dniu 29 kwietnia 2011r. (pierwsze odbyło się przez II wojną światową). Popiersie zostało wykonane w 1932 r. przez studentów z Legionów Młodych.

Przed uroczystym odsłonięciem muralu, odczytany został list Ministra Obrony Narodowej skierowany do uczestników uroczystości. Po zakończonej ceremonii odsłonięcia i poświęcenie pamiątkowego muralu nastąpiło złożenie wiązanek  kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W ramach projektu Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku zorganizował także wystawę „Ojcowie Niepodległości", a żołnierze batalionu zaprezentowali sprzęt wojsk inżynieryjnych.
 
Uroczystość odbyła się z udziałem przedstawicieli m. in. Związku Piłsudczyków RP – Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego, władz powiatowych i miejskich, dyrekcji oraz uczniów szkół garnizonu Władysławowo a także reprezentantów służb mundurowych. Gdyńską Flotyllę na uroczystości reprezentował szef szkolenia, kmdr Albert Figat.
 
 
Tekst: Sekcja Prasowa 3. FO
Foto: bsmt Michał Pietrzak, por. mar. Damian Przybysz, kpt. mar. Anna Sech
24.09.2021 r.