Kadeci z Rzepina z wizytą w 3. Flotylli Okrętów

16 zdjęć w galerii
Uczniowie certyfikowanych klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Rzepinie odwiedzili 3. Flotyllę Okrętów. Kadeci wzięli udział w rejsie nawigacyjno-szkoleniowym na ORP Iskra.
Od czwartku (9 czerwca) do niedzieli (12 czerwca) licealiści zostali zaokrętowani na pokładzie żaglowca szkolnego ORP Iskra, którym wyszli na morze. Kadetów pożegnał pułkownik Mirosław Bryś, szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji oraz kontradmirał Mirosław Jurkowlaniec, Dowódca 3. Flotylli Okrętów oraz płk Andrzej Płocha szef Ośrodka Zamiejscowego CWCR w Gdańsku.

Kadeci uczestniczący w rejsie zostali wytypowani na podstawie opracowanych przez szkołę kryteriów, które obejmowały m. in. wyniki w nauce, przestrzeganie regulaminu klas wojskowych, ocenę ogólnej postawy kadeta oraz stopień zaangażowania w przedsięwzięcia organizowane przez szkołę i władze gminy Rzepin.

Na okręcie uczniów zapoznano z zadaniami do jakich przeznaczony jest okręt w codziennej służbie. Mieli także okazję poznać nomenklaturą żeglarską oraz odbyć szkolenie z obsługi olinowania i ożaglowania. Podczas szkolenia kadeci z Rzepina dowiedzieli się również, jakich węzłów i splotów marynarskich używają marynarze i do czego są one potrzebne.

Dla kadetów klas mundurowych, objętych programem MON wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych wojskowych klas mundurowych, wizyta w 3. Flotylli Okrętów była doskonałą okazją do pozyskania informacji na temat wymagań i kwalifikacji, jakie są konieczne do realizacji wybranej drogi kariery wojskowej oraz poznania charakteru służby w morskim rodzaju Sił Zbrojnych RP.

***

Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Rzepinie od 5 lat (od 2018 r.) realizuje projekty organizowane poprzez Ministerstwo Obrony Narodowej "Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe" oraz "Oddział Przygotowania Wojskowego". W  szkole są dwa oddziały #OPW oraz jeden oddział #CWKM, łącznie w mundurze w całej szkole jest 80 uczniów.

Oficjalna współpraca szkoły z 3. Flotyllą Okrętów została nawiązana 3 października 2019 r.

Obecnie ilość szkół w całej Polsce #OPW  wynosi 147, gdzie uczy się 7422 uczniów. Natomiast w #CWKM jest szkół 115 z 7867 uczniami.

***

Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych i ich rodzice z pewnością właśnie teraz zastanawiają się, jaką szkołę średnią wybrać. Jedną z popularniejszych opcji jest wybór klasy o profilu wojskowym. Warto wybrać taką, którą rekomenduje Ministerstwo Obrony Narodowej, bo program nauczania jest oparty o aktualne szkolenie wojskowe, a po jej ukończeniu absolwenci mają możliwość  zostania  żołnierzami.

Możemy wybierać spośród trzech programów. Pierwszy z nich to „CYBER.MIL z klasą”. Kolejna możliwość to program Oddziały Przygotowania Wojskowego, który ma oparcie w prawie oświatowym. Ostatnia propozycja to działający od 2017 roku pilotażowy program „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”.

MON oferuje nie tylko wsparcie merytoryczne, realizowane również w oparciu o „patronackie” jednostki wojskowe, ale również finansowe – dotacja obejmująca 80 procent może być przeznaczona na zakup wyposażenia lub stroju ucznia, inspirowanego mundurem wojskowym.

 

Tekst: Sekcja Prasowa 3.FO
Foto: bsmt Michał Pietrzak/3.FO
13.06.2022 r.