None

Chemicy 3. FO w walce z COVID-19

19 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: bsmt Michał Pietrzak/3.FO
Marynarze 43. Batalionu Saperów z Rozewia realizowali zadania związane ze zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2 w sanatorium MSWiA w Sopocie.
W działaniach wzięli udział specjaliści kompanii chemicznej, którzy od początku epidemii wspierają cywilną służbę zdrowia i pomagają w walce z koronawirusem na terenie województwa pomorskiego. Po dokonaniu ustaleń z dyrekcją szpitala odnośnie zakresu i charakteru prowadzonych działań, marynarze wyposażeni w specjalistyczny sprzęt i odzież ochronną przystąpili do dekontaminacji pomieszczeń.
Zgodnie z decyzją Ministerstwa Zdrowia z 31 października br. sanatorium MSWiA w Sopocie ma zostać przekształcone na szpital tymczasowy.

***

43. Batalion Saperów stacjonuje na Półwyspie Helskim w miejscowości Rozewie i wchodzi w skład 3. Flotylli Okrętów. Głównym zadaniem 43. Batalionu Saperów jest zabezpieczenie inżynieryjne działań sił 3.FO, między innymi tworzenie zapór inżynieryjnych, wykrywanie i likwidacja niewybuchów, utrzymywanie infrastruktury baz morskich, organizacja punktów poboru i oczyszczania wody, likwidacja zniszczeń i rozpoznanie inżynieryjne sił przeciwnika.
 
Dodatkowo w składzie batalionu funkcjonuje pododdział chemiczny przeznaczony do realizacji przedsięwzięć umożliwiających wykonanie zadań zespołów okrętów i jednostek brzegowych w warunkach zagrożenia skażeniami, użycia przez przeciwnika broni masowego rażenia oraz skażeń środkami promieniotwórczymi, biologicznymi i chemicznymi, spowodowanymi zdarzeniami CBRN (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear), a także likwidacji skutków użycia broni masowego rażenia i klęsk żywiołowych.
 
Za działalność jednostki w 2010 roku 43. Batalion Saperów został uhonorowany przez Ministra Obrony Narodowej tytułem „Przodujący Oddział Wojska Polskiego”.