None

Ćwiczenie Renegade/Sarex-20

16 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: kpt. mar. Anna Sech / 3.FO
Wydobycie uwięzionych wewnątrz wraku członków załogi oraz udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej było jednym z epizodów tegorocznego ćwiczenia Renegade/Sarex-20, w którym uczestniczyły siły 3. Flotylli Okrętów.
Ćwiczenie tego typu przeprowadzono w Polsce po raz pierwszy. Odbyło się ono w Porcie Wojennym w Gdyni. W akcji ratowania uwięzionych we wraku wzięły udział siły i środki Dywizjonu Okrętów Wsparcia m. in. okręt ratowniczy ORP Lech wraz z załogą oraz Brzegowa Grupa Ratownicza. Na potrzeby ćwiczenia wrak okrętu symulowały dwa kontenery zatopione w Porcie Wojennym w Gdyni. W celu dotarcia do wraku siły ratownicze zostały podzielone na dwie grupy. Pierwsza, składająca się z nurków Brzegowej Grupy Ratowniczej została opuszczona do wody z użyciem systemu LARS, druga miała za zadanie dostać się  do wraku od przeciwległej strony, wycinając otwór w kadłubie.

Tego rodzaju umiejętności warto doskonalić. Mogą się przydać nie tylko podczas akcji ratowniczych, które dotyczą jednostek cywilnych, lecz także podczas ratowania załóg zatopionych okrętów podwodnych. A to przecież jedno z głównych zadań naszego dywizjonu – zaznaczył kmdr Robert Szymaniuk, dowódca dOW.

***

Celem ćwiczenia Renegade/Sarex-20 było sprawdzenie zdolności Sił Zbrojnych RP i układu pozamilitarnego, jako elementów systemu bezpieczeństwa państwa, do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym właściwym dla systemu obrony powierzanej oraz ratownictwa lotniczego i morskiego. Organizatorem przedsięwzięcia było Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.