W sercu morze, w żyłach krew

W sercu morze, w żyłach krew

13 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: kmdr ppor. Radosław Pioch / 3.FO
Przez dwa dni, w czwartek i piątek (30, 31 stycznia) w ambulatorium Komendy Portu Wojennego Gdynia, odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa. Personel Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku zebrał w tych dniach 18 litrów krwi.

Służby mundurowe od zawsze były liderem w gronie honorowych krwiodawców, dlatego hasło „Podziel się życiem, oddaj krew” od samego początku towarzyszy wszystkim działaniom, podejmowanym przez Klub HDK przy KPW Gdynia. Pokazuje ono jak ważne jest honorowe krwiodawstwo oraz podkreśla relację pomiędzy dawcą a biorcą.


W akcji, zorganizowanej w dnach 30-31 stycznia 2020 r. przez Klub Honorowego Dawcy Krwi (HDK) przy Komendzie Portu Wojennego Gdynia (KPW) i Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku wzięło udział 40 ochotników, którzy oddali 18 litrów bezcennego „Daru Życia”. Oprócz marynarzy z jednostek 3. Flotylli Okrętów do akcji włączyli się także pracownicy Resortu Obrony Narodowej. Była to pierwsza w tym roku tego typu akcja, zorganizowana przez HDK KPW Gdynia. Idea honorowego oddawania krwi od lat cieszy się wielkim zrozumieniem i aktywnym uczestnictwem marynarzy. Oddawanie krwi jest bardzo ważne dla współczesnego systemu opieki zdrowotnej. Jak zapewniają krwiodawcy, podjęcie takiej decyzji, nic nie kosztuje, a może uratować komuś życie. Każdemu kto oddał krew przysługuje dzień wolny w pracy oraz m. in. 8 tabliczek czekolady. Jednak prawdziwe korzyści dla każdego dawcy są dużo bardziej znaczące. Żaden z nich nie robi tego dla pieniędzy, wszyscy jednak zgodnie twierdzą, iż największą nagrodą jest sama świadomość, że mogli komuś pomóc.


Wojskowy Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego przy Komendzie Portu Wojennego w Gdyni powstał 9 grudnia 2015 r. z inicjatywy kmdr. ppor. Waldemara Żyłów. Klub organizuje wiele grupowych akcji poboru krwi na terenie jednostek wojskowych 3. Flotylli Okrętów. Jego działalność nie opiera się jedynie na honorowym oddawaniu krwi, ale również propagowaniu idei krwiodawstwa wśród marynarzy i pracowników Resortu Obrony Narodowej. Klub HDK przy KPW Gdynia zrzesza ponad 200 osób, które w swojej dotychczasowej działalności, oddały łącznie ponad 1100 litrów krwi.

03.02.2020 r.