45. rocznica utworzenia 9. Dywizjonu Przeciwlotniczego

45. rocznica utworzenia 9. Dywizjonu Przeciwlotniczego

Autor zdjęcia: ppor. Andrzej Gach
Samodzielnie i we współdziałaniu z innymi pododdziałami obrony przeciwlotniczej (OPL) mogą zwalczać cele powietrzne na małych i średnich wysokościach, a także lekko opancerzone obiekty naziemne i nawodne. W środę (27 listopada), na placu apelowym Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce odbyły się uroczystości z okazji 45. rocznicy utworzenia 9. Dywizjonu Przeciwlotniczego.

Obchody rocznicowe rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej w intencji kadry i pracowników Resortu Obrony Narodowej 9. Dywizjonu Przeciwlotniczego. Następnie, zgodnie z wojskowym ceremoniałem, podczas uroczystej zbiórki stanu osobowego dywizjonu oraz jednostek garnizonu Ustka, odczytany został rozkaz specjalny dowódcy 9. dplot. Wyróżniającej się kadrze wręczono nagrody i odznaczenia. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów oraz krótki koncert w wykonaniu Orkiestry Wojskowej z Koszalina.


W obchodach rocznicowych uczestniczył reprezentujący dowódcę 3. Flotylli Okrętów Szef Sztabu 3. FO kmdr Artur Kołaczyński, dowódcy i komendanci jednostek wojskowych stacjonujących w garnizonie Ustka, przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych, a także byli dowódcy i kadra jednostki.


***


9. Dywizjon Przeciwlotniczy stacjonuje w Ustce i wchodzi w skład 3. Flotylli Okrętów. Głównym zadaniem dywizjonu jest osłona stanowisk dowodzenia, baz morskich, punktów bazowania oraz innych obiektów o charakterze strategicznym. Dywizjon realizuje swoje zadania niezależnie od warunków atmosferycznych, pory roku i doby.


Historia 9. dplot sięga roku 1974, kiedy to zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 029 z dnia 12 marca 1974 r. nakazano sformować 9. dywizjon artylerii przeciwlotniczej na bazie rozformowywanej 5. baterii artylerii stałej, z zadaniem funkcjonowania w systemie obrony przeciwlotniczej Marynarki Wojennej.


W dniu 1 grudnia dywizjon osiągnął gotowość organizacyjną i został podporządkowany Szefowi Sztabu Marynarki Wojennej jako jednostka specjalna. W 1976 roku otrzymał nowe uzbrojenie, samoczynne armaty przeciwlotnicze S-60, dzięki czemu zwiększył swoje możliwości bojowe. 31 grudnia 1977 roku 9. Dywizjon Przeciwlotniczy został przekazany w podporządkowanie Komendantowi Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej w Ustce. Kolejna już trzecia zmiana podporządkowania dywizjonu nastąpiła w roku 1992, dywizjon wszedł wówczas w skład 9. Flotylli Obrony Wybrzeża.


Lata 90-te to okres wysokich osiągnięć szkoleniowych dywizjonu, w latach 1993-1995 i 1998-2002 uzyskiwał miano „Przodującego Oddziału Brzegowego” 9. FOW, a na szczeblu całej Marynarki Wojennej w latach 1994, 1995, 1999, 2000 i 2001.


W marcu 1999 roku na bazie 9. dplot rozpoczęto Badania Eksploatacyjno – Wojskowe nowego Przeciwlotniczego Zestawu Artyleryjskiego „Blenda”. Równolegle w tym czasie modernizacji poddano 57 mm armaty S-60. W wyniku zakończonych badań, w 2003 roku wprowadzono do dywizjonu trzy komplety wozów dowodzenia dowódców baterii WD-95, wóz dowodzenia dowódcy dywizjonu „Łowcza-3” oraz radiolokacyjną stacje wstępnego poszukiwania. Dodatkowo na uzbrojenie dywizjonu weszły rakiety GROM. W roku 2006 nastąpiła kolejna zmiana podporządkowania, w wyniku rozformowania 9. Flotylli Obrony Wybrzeża, dywizjon został przekazany 3. Flotylli Okrętów w strukturze której funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

27.11.2019 r.