Podziękowanie dla załogi OM ORP Błyskawica

Podziękowanie dla załogi OM ORP Błyskawica

Autor zdjęcia: Marynarka Wojenna RP
W środę, 23 października, podczas podniesienia bandery, dowódca 3. Flotylli Okrętów, za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych i ratowanie życia ludzkiego, uhonorował dowódcę i załogę historycznego niszczyciela ORP Błyskawica.
Doceniając codzienne zaangażowanie w realizację zadań służbowych, w tym także wczorajszą udaną akcję ratowania życia ludzkiego, dowódca 3. Flotylli Okrętów, podczas zbiórki do podniesienia bandery, podziękował załodze Okrętu-Muzeum za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych. Wyróżnienie, akwafortę przedstawiającą okręty Marynarki Wojennej zacumowane w Basenie Prezydenta, z rąk kontradmirała Mirosława Jurkowlaniec odebrał dowódca ORP Błyskawica kmdr por. Walter Jarosz.

 

23.10.2019 r.