Ćwiczenie dowódczo – sztabowe pk. Okoń-19

Ćwiczenie dowódczo – sztabowe pk. Okoń-19

11 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: kmdr ppor. Radosław Pioch / 3FO
W ubiegłym tygodniu, w Dowództwie 3. Flotylli Okrętów, odbyło się ćwiczenie dowódczo-sztabowe pod kryptonimem Okoń-19. Jego tematem było planowanie zabezpieczenia logistycznego wydzielonych do działania sił. Celem ćwiczenia było zgrywanie działań osób funkcyjnych dowództwa flotylli oraz przygotowanie niezbędnych danych, potrzebnych do podjęcia decyzji w procesie dowodzenia.
Ćwiczenie dowódczo-sztabowe realizowane było na podstawie fikcyjnego scenariusza z opisaną w nim sytuacją polityczno-militarną. Hipotetycznie doszło do działań hybrydowych takich jak zamieszki, akty agresji i zabójstwa na tle etnicznym.

W trakcie ćwiczenia sprawdzono funkcjonowanie systemu dowodzenia oraz doskonalono przebieg procesu, w którym podejmowana zostaje decyzja dotycząca zabezpieczenia logistycznego i wsparcia inżynieryjnego działań. Proces ten przebiega wg ściśle określonych faz. Obejmują one zebranie i opracowanie przez poszczególne komórki funkcyjne informacji i danych, które następnie przy współpracy z pozostałymi specjalistami łączone są w całość. Buduje to pełną świadomość operacyjną pola walki, która umożliwia dowódcy podejmowanie decyzji i wydawanie rozkazów podległym mu siłom.

Celem ćwiczeń dowódczo-sztabowych jest teoretyczne przygotowanie do praktycznych działań bojowych na morzu i lądzie. Studiowana jest terminologia, ujednolicane są definicje, procedury dowodzenia i kontroli. Przygotowywane są szczegółowe warianty taktycznego działania okrętów w sytuacji zagrożeń, a także warianty logistycznego zabezpieczenia i wsparcia przez jednostki lądowe. Dowództwa poszczególnych jednostek muszą na bieżąco analizować sytuację i skutecznie odpowiedzieć na działania przeciwnika, a także sytuacje kryzysowe.

Zakończonym ćwiczeniem kierował dowódca 3. Flotylli Okrętów kontradmirał Mirosław Jurkowlaniec.

 

14.10.2019 r.