Sprzęt
3BRt

Sprzęt

Stacje radiolokacyjne
Do grupy najnowocześniejszych stacji radiolokacyjnych będących na wyposażeniu jednostek Brygady należą, stanowiące wyposażenie posterunków radiolokacyjnych dalekiego zasięgu od 2007 roku, urządzenia typu NUR-12M, RAT-31DL oraz mobilne trójwspółrzędne stacje radiolokacyjne średniego zasięgu typu NUR-15 i NUR-15M. Starsze urządzenia wprowadzane do eksploatacji w latach 90-tych to trójwspółrzędne, przewoźne stacje radiolokacyjne typu NUR-12, odległościomierze radiolokacyjne typu NUR-31MK oraz mobilne wysokościomierze radiolokacyjne typu NUR-41. Najstarszą grupę stacji radiolokacyjnych, eksploatowanych w pododdziałach radiotechnicznych od początku lat 80-tych stanowią stacje kontroli rejonu lotniska AVIA W oraz mobilne stacje radiolokacyjne typu NUR-31 i NUR-31M.