TRADYCJE I SYMBOLIKA

3 Brygada Radiotechniczna zgodnie z Decyzją nr 163/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2014 r.
przejęła i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji rozformowanych:


·         2 Pułku Radiotechnicznego w Warszawie (1952-1976);

·         12 Pułku Radiotechnicznego w Gdyni (1957-1974);                                             

·         13 Pułku Radiotechnicznego w Choszcznie (1957-1976);                                                                                      

·         17 Pułku Radiotechnicznego w Poznaniu (1970-1974);

·         19 Pułku Radiotechnicznego w Chorzowie (1967-1974);

·         1 Brygady Radiotechnicznej w Warszawie (1975-1999).

·         2 Brygady Radiotechnicznej w Bydgoszczy (1974-2008).

 

1 Brygada

Sztandar

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2005 r. o nadaniu sztandaru jednostce wojskowej
na wniosek Ministra Obrony Narodowej nadano sztandar 3 Brygadzie Radiotechnicznej,
który został wręczony w dniu 23 czerwca 2006 r.

 

Sztandar został ufundowany przez społeczeństwo Ziemi Dolnośląskiej na znak łaczących więzi.

None
None

Odznaka pamiątkowa

Odznaka pamiątkowa ustanowiona została Decyzją nr 142/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2004 roku.
 
Odznaka przedstawia wpisany w koło żółto-czerwony krzyż kawalerski w barwach miasta Wrocławia, w którym stacjonuje Dowództwo Brygady. Nałożony na górne ramię krzyża orzeł lotnictwa wojskowego, symbolizuje przynależność Brygady Radiotechnicznej do Sił Powietrznych, a cyfra "3" na dolnym ramieniu, jest numerem Brygady.
 
Nałożona na skrzyżowanie ramion podstawa czasu z błyskawicą w kolorze stali, jest znakiem Wojsk Radiotechnicznych. Krzyż nałożony jest na mniejszy okrąg otoczony wieńcem wawrzynu w kolorze stali, z widoczną między ramionami tej samej, stalowej barwy literą "W" z herbu miasta Wrocławia, na niebieskim tle symbolizującym barwy lotnicze. Odznaka pamiątkowa posiada numerację na stronie odwrotnej.
 
Odznaka pamiątkowa

Oznaka rozpoznawcza

Oznaka rozpoznawcza została wprowadzona Decyzją nr 154/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2014 r.


Oznaka Rozpoznawcza przedstawia okrąg o średnicy 70 mm w tradycyjnych barwach niebieskich symbolizujących używany przez żołnierzy Sił Powietrznych kolor munduru. W okrąg wstawiona została siatka azymutalno – odległościowa, która symbolizuje zobrazowanie informacji radiolokacyjnej na wskaźnikach radarów 3 BRt. Środek siatki zlokalizowany jest w miejscu w którym na mapie Polski znajduje się miasto Wrocław, miejsce dyslokacji Dowództwa 3 BRt.
 
Siatka swoim zasięgiem wykracza poza terytorium naszego kraju, tak jak rzeczywiste zobrazowanie radiolokacyjne. Na siatce azymutalno – odległościowej umieszczony został zarys Polski nawiązujący do logo przełożonego Brygady, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Zarys swoim czerwonym kolorem nawiązuje do odznaki pamiątkowej 3 BRt. Żółty kolor cyfry „3”, która określa numer Brygady, również odnosi się do barw odznaki pamiątkowej.
None

Nazwa wyróżniająca

Decyzją nr 81/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie nadania nazwy wyróżniającej
3 Brygadzie Radiotechnicznej dla podkreślenia więzi łączących żołnierzy Brygady ze społeczeństwem miasta Wrocławia,

Brygada przyjęła nazwę wyróżniającą „Wrocławska”.

Nazwa wyróżniająca

Święto Brygady

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 163/MON z dnia 29 kwietnia 2014 r. ustanowił datę
dorocznego święta 3 Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej w dniu 31 maja.

Krasnal Radiotechnik

Wrocław pełen jest krasnali, kryją się w uliczkach i zaułkach, umykają przed wzrokiem przechodniów.
Krasnal Radiotechnik o wdzięcznym imieniu „Radarek” jako 305. wrocławski krasnal,
a trzeci związany z wojskiem, dołączył do turystycznego szlaku przemiłych skrzatów.
Uroczyste odsłonięcie „Radarka” miało miejsce podczas 43. rocznicy sformowania 3 BRt w dniu 26 maja 2017 r.
Radarek