Na straży granic Rzeczypospolitej Polskiej...

3 Wrocławska Brygada Radiotechniczna jest  jedynym w Wojsku Polskim związkiem taktycznym o charakterze radiotechnicznym, z pododdziałami rozlokowanymi na terenie całego kraju, działający przez całą dobę w czasie rzeczywistym, przez wszystkie dni w roku. W swojej 47-letniej historii żołnierze 3 Brygady w swym działaniu kierowali się troską o bezpieczeństwo państwa i obywateli. W ciągu tych wszystkich lat zmieniała się struktura organizacyjna jednostki, unowocześniany był także jej sprzęt, służbę rozpoczynały kolejne pokolenia żołnierzy, jednak niezmienne pozostało zadanie - zapewnienie bezpiecznego nieba nad naszym krajem.