3 Wrocławska Brygada Radiotechniczna

Sekretariat Dowódcy       
ul. Graniczna 13
50-984 Wrocław 27
woj. dolnośląskie
 
  • Skargi i wnioski
    Skargi i wnioski

    Zgodnie z art. 63 Konstutucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jego zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa. Interesantów zgłaszających się w sprawach skarg, wniosków i pertcji Dowódca 3 Brygady Radiotechnicznej przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach 15.30-17.30, a w przypadku gdy jest dniem wolnym od pracy w dodatkowo wyznaczonym terminie. Dodatkowo, żołnierze służby czynnej Dowódca 3 BRt przyjmuje w każdy dzień pracy po uzgodnieniu z sekretariatem Dowódcy 3 BRt.