Kontakt

Adresat do którego należy kierować wnioski o skierowanie wojskowej asysty honorowej na terenie Garnizonu Wrocław

DOWÓDCA GARNIZONU WROCŁAW

płk dr Jerzy KWIKA

Siedziba Dowódcy Garnizonu

3 Brygada Ratiotechniczna

ul. Graniczna 13

50-984 Wrocław

tel. 261-669-806

fax. 261-669-865

e-mail. jw2644@ron.mil.pl

 

Osoby upoważnione w Garnizonie Wrocław do załatwiania spraw związanych z udziałem wojskowej asysty honorowej w uroczystościach patriotycznych, patriotyczno-religijnych

NIEETATOWY KOMENDANT GARNIZONU WROCŁAW

mjr Sebastian KRUPKA

 

Siedziba Nieetatowego Komendanta Garnizonu

2. Wojskowy Oddział Gospodarczy

ul. Obornicka 100-102

50-984 Wrocław

tel. 261-656-296

tel. kom. 519-721-828

fax. 261-656-731

e-mail: 2wog.garnizonwroclaw@ron.mil.pl

 

w sprawach uroczystości pogrzebowych

 

 fax. 261-656-731,

e-mail: 2wog.garnizonwroclaw@ron.mil.pl