KIEROWNICTWO
Dowódca Brygady
płk dr Jerzy Kwika
 
 
 
Zastępca Dowódcy Brygady
cz. p. o. Szef Sztabu
płk Krzysztof Lis
 
 
 
Szef Zespołu Nadzoru Technicznego
ppłk Rafał Białkowski
 
 
 
Szef Szkolenia
ppłk Leszek Ślimak
 
 
 
Starszy Podoficer Dowództwa Brygady
st. chor. szt. Tomasz Kucharski