KIEROWNICTWO
Dowódca Brygady
gen. bryg. Dariusz Krzywdziński
Dowódca Brygady
 
 
 
Zastępca Dowódcy Brygady
płk Marek Brzezicha
Zastępca dowódcy brygady
 
 
 
Szef Sztabu
ppłk Krzysztof Lis
None
 
 
 
Szef Zespołu Nadzoru Technicznego
VACAT
 
 
 
Szef Szkolenia
ppłk Leszek Ślimak
szef szkolenia
 
 
 
Starszy Podoficer Dowództwa Brygady
st. chor. szt. Tomasz Kucharski
None