KIEROWNICTWO
Dowódca Brygady
gen. bryg. Dariusz Krzywdziński
 
 
 
Zastępca Dowódcy Brygady
płk Marek Brzezicha
 
 
 
Szef Sztabu
ppłk Krzysztof Lis
 
 
 
Szef Zespołu Nadzoru Technicznego
ppłk Rafał Białkowski
 
 
 
Szef Szkolenia
ppłk Leszek Ślimak
 
 
 
Starszy Podoficer Dowództwa Brygady
st. chor. szt. Tomasz Kucharski