Dowództwo Garnizonu Wrocław

 
Dowódca Garnizonu Wrocław
płk dr Jerzy KWIKA

I Zastępca Dowódcy Garnizonu Wrocław

płk Krzysztof LIS

Zastępca Dowódcy Garnizonu Wrocław

płk Dariusz DEJNEKA

Nieetatowy Komendant Garnizonu Wrocław

mjr Sebastian KRUPKA

 
Zasięg terytorialny
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie utworzenia, przekształcenia i zniesienia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców (Załącznik do obwieszczenia MON z dnia 18 czerwca 2013 r. – poz. 1118) określono zasięg terytorialny Garnizonu Wrocław, który obejmuje powiaty:
  • kamiennogórski;
  • oławski;
  • średzki;
  • świdnicki;
  • trzebnicki;
  • wałbrzyski;
  • wołowski;
  • wrocławski;
  • oraz miasto Wrocław.