STRUKTURA ORGANIZACYJNA BRYGADY OBEJMUJE 4 BATALIONY RADIOTECHNICZNE, 17 KOMPANII RADIOTECHNICZNYCH,
6 POSTERUNKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU TYPU BACKBONE, 7 STACJI KONTROLI REJONU LOTNISKA AVIA-W
ORAZ 4 KOMPANIE LOGISTYCZNE
.