Zmiana na stanowisku Dowódcy 31 brt

13 zdjęć w galerii
We wtorek, 8 lutego, odbyło się przekazanie obowiązków dowódcy 31 batalionu radiotechnicznego.
Głównym punktem uroczystego apelu było przekazanie sztandaru oraz złożenie meldunków o zdaniu i objęciu obowiązków dowódcy 31 batalionu radiotechnicznego. W uroczystości udział wziął dowódca 3 Brygady Radiotechnicznej płk Jerzy Kwika, który w swoim wystąpieniu przedstawił przebieg służby zdającego obowiązki ppłk. Janusza Cieślaka. Podziękował za właściwą realizacje zadań, wykazywanie inicjatywy oraz zaangażowanie podczas dowodzenia batalionem i życzył sukcesów na nowym stanowisku służbowym szefa szkolenia w dowództwie Brygady.
Dodał, że od dnia dzisiejszego dowodzenie 31 batalionem radiotechnicznym przejmie ppłk Andrzej Rzępała dla którego stanowisko dowódcy batalionu, to z pewnością duże wyzwanie i odpowiedzialność, ale jako doświadczony oficer jest dobrze przygotowany do dowodzenia batalionem. 

Wyjątkowy charakter uroczystości nadało wręczenie przez dowódcę 3 brygady radiotechnicznej Chorągwi Wojska Polskiego. Nowy dowódca 31 batalionu radiotechnicznego z szacunkiem przyjął chorągiew i dokonał jej prezentacji żołnierzom, pracownikom oraz zaproszonym gościom. Apel zakończyła defilada pododdziałów przy akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

zdjęcia: st. kpr. Dejneka