Współzawodnictwo sportowe w 3 BRt

13 zdjęć w galerii
W środę, 22 grudnia, Dowódca Brygady płk Jerzy Kwika podsumował osiągnięcia sportowe jednostek wojskowych 3 Brygady Radiotechnicznej.
W ramach współzawodnictwa sportowego w mijającym roku zorganizowano i przeprowadzono mistrzostwa w dziesięciu dyscyplinach sportowych. Za zajęcie czołowych miejsc oraz osiągnięcie wysokich wyników dowódcy batalionów oraz najlepsi sportowcy otrzymali z rąk płk Jerzego Kwiki pamiątkowe dyplomy oraz puchary.
 
I miejsce
8 Szczycieński batalion radiotechniczny

II miejsce
31 Dolnośląski batalion radiotechniczny

III miejsce
34 Chojnicki batalion radiotechniczny

IV miejsce
3 Sandomierski batalion radiotechniczny
 
Najlepszym sportowcem 3 BRt w 2021 roku w kategorii kobiet została – st. szer. Monika Sienkiewicz z 8 batalionu radiotechnicznego.

Najlepszym sportowcem 3 BRt w 2021 roku w kategorii mężczyzn został – chor. Jarosław Barbarski z 34 batalionu radiotechnicznego.

Najlepszym instruktorem wychowania fizycznego w 3 BRt został – sierż. Kamil Górniak z 8 batalionu radiotechnicznego.

Podczas uroczystej zbiórki na Sali Tradycji uhonorowani zostali również Podoficer Roku 2021 sierż. Piotr Światły oraz Szeregowy Roku 2021 st. szer. Grzegorz Brzezicki.

Serdeczne gratulacje dla wszystkich wyróżnionych!

tekst: por. Chabel
zdjęcia: st. kpr. Dejneka