Wojskowy Kierowca 3 Brygady Radiotechnicznej Roku 2021

8 zdjęć w galerii
W dniach 22-23 czerwca, w 34 batalionie radiotechnicznym przeprowadzono konkurs „Wojskowy Kierowca 3 Brygady Radiotechnicznej Roku 2021”.
Do konkursu przystąpili najlepsi żołnierze z batalionów radiotechnicznych, którzy rywalizowali w siedmiu konkurencjach. W części teoretycznej sprawdzono wiedzę Radiotechników z zakresu znajomości budowy i zasad eksploatacji pojazdów mechanicznych, przepisów ruchu drogowego, zasad udzielania pomocy ofiarom wypadków drogowych oraz wiedzy ogólnej w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Część praktyczna odbyła się na placu manewrowym, gdzie w wyniku rywalizacji uzyskano następujące rezultaty:

w klasyfikacji indywidualnej:

I miejsce
szer. Marcin Długołęcki z 8 brt „Wojskowy Kierowca 3 Brygady Radiotechnicznej Roku 2021”
II miejsce: st. szer. Patryk Wojnar z 31 brt
III miejsce: st. szer. Maciej Gęsiewski z 8 brt
 
w klasyfikacji drużynowej:

I miejsce: 8 brt
II miejsce: 31 brt
III miejsce: 3 brt
IV miejsce 34 brt

Uroczystego wręczenia medali oraz pucharów w imieniu Dowódcy 3 Brygady Radiotechnicznej gen. bryg. Dariusza Krzywdzińskiego dokonał Dowódca 34 brt ppłk Marcin Pysiewicz.

zdjęcia: st. szer. Ewa Rzeszutko