Szkolenie żołnierzy rezerwy w Dowództwie 3 BRt

6 zdjęć w galerii
W dniach 13-23 września, w Dowództwie 3 Brygady Radiotechnicznej przeprowadzono krótkotrwałe ćwiczenia żołnierzy rezerwy.
Podczas intensywnego szkolenia rezerwiści podnosili swoje umiejętności ogólnowojskowe oraz z wybranych specjalności wojskowych, uczestnicząc m.in. w zajęciach z terenoznawstwa, taktyki Wojsk Radiotechnicznych, budowy i eksploatacji sprzętu wojskowego, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz strzelania z broni etatowej.
Dodatkowo poznali tradycję i historię 3 Brygady Radiotechnicznej, mieli okazję wziąć udział w treningu sztabowym Dowództwa 3 BRt oraz ćwiczeniu taktyczno-specjalnym 31 batalionu radiotechnicznego.
Podsumowaniem szkolenia był sprawdzian z wiedzy teoretycznej i praktycznej, którą żołnierze rezerwy pozyskali podczas szkolenia.