Szkolenie w zakresie OPBMR

9 zdjęć w galerii
W środę 16 lutego żołnierze dowództwa 3 Brygady Radiotechnicznej brali udział w zajęciach z Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia w Centrum Szkolenia Bojowego Drawsko.
Szkolenie w zakresie ochrony przed bojowymi środkami trującymi i substancjami promieniotwórczymi jest jednym z zasadniczych zamierzeń szkoleniowych realizowanych w ramach przygotowania żołnierzy do wykonywania zadań w warunkach skażeń.
Żołnierze dowództwa m.in. doskonalili umiejętności w posługiwaniu się indywidualnymi środkami ochrony przed skażeniami, przyrządami rozpoznania skażeń chemicznych oraz pokonywali odcinek terenu skażonego w oparciu o element „REJONU SKAŻEŃ”. Dodatkowo Radiotechnicy podczas szkolenia sprawdzili szczelność i dopasowanie masek przeciwgazowych w atmosferze skażonej.

zdjęcia: st. chor. szt. Muc