Roczna odprawa rozliczeniowo-zadaniowa w 3 BRt

8 zdjęć w galerii
We wtorek 22 lutego w dowództwie 3 Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej odbyła się roczna odprawa rozliczeniowo-zadaniowa z kierowniczą kadrą batalionów, którą przeprowadził Dowódca Brygady - płk Jerzy Kwika.
W ramach odprawy dowódcy batalionów złożyli meldunki z realizacji zadań w 2021 roku. Ponadto przedstawili główne planowane zamierzenia przyjęte do realizacji w 2022 roku oraz wzięli udział w dyskusji na temat działań w bieżącym roku. Na zakończenie Dowódca Brygady dokonał oceny i podsumowania za miniony rok, podziękował za wysiłek włożony w realizację zadań oraz wskazał priorytety działania i zadania do wykonania w 2022 roku.

Ponadto, podczas odprawy rozliczeniowo-zadaniowej odbyła się roczna analizy dyscypliny wojskowej, w której uczestniczył Zastępca Prokuratora Rejonowego ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej Wrocław Fabryczna  - płk Piotr Struński. Szef Sekcji Wychowawczej 3 BRt przedstawił analizę stanu dyscypliny w 3 Brygadzie Radiotechnicznej za 2021 rok. Dowódca Brygady wskazał główne zagrożenia w dyscyplinie oraz postawił w tym zakresie zadania do realizacji na I półrocze 2022 r.