Przywitanie Podporuczników w 3 BRt

6 zdjęć w galerii
W poniedziałek, 4 października, w Dowództwie 3 Brygady Radiotechnicznej zorganizowano spotkanie z oficerami w stopniu podporucznika, którzy w ostatnim czasie zasilili szeregi Radiotechników.
Nowo wyznaczeni żołnierze - absolwenci Wojskowej Akademii Technicznej oraz powołani z rezerwy, zostali zapoznani z rolą, przeznaczeniem, zadaniami i zasadniczym sprzętem wojskowym Brygady, a także jej historią i tradycjami oraz przepisami dyscyplinarnymi obowiązującymi w Siłach Zbrojnych RP.
Podczas spotkania żołnierzom przedstawiono kierowniczą kadrę Dowództwa 3 BRt oraz zapoznano ich z kierunkami rozwoju zawodowego oficerów Wojsk Radiotechnicznych.
Na zakończenie, w Sali Tradycji, Dowódca życzył podporucznikom sukcesów na pierwszych stanowiskach służbowych oraz satysfakcji ze służby w tak niepowtarzalnym związku taktycznym w SZ RP jakim jest 3 Brygada Radiotechniczna.


zdjęcia: por. Chabel