Przysięga wojskowa

3 zdjęć w galerii
Przysięga wojskowa to wyjątkowy moment w życiu każdego żołnierza. Jest to akt ślubowania będący jednocześnie wyrazem najwyższego zobowiązania wobec Ojczyzny i Narodu Polskiego.
W czwartek 9 czerwca odbyła się przysięga wojskowa żołnierza, który przybył do Dowództwa 3 Brygady Radiotechnicznej. Podczas zbiórki na Sali Tradycji tekst Roty przysięgi odczytał Dowódca 3 Brygady Radiotechnicznej płk Jerzy Kwika. W tym szczególnym momencie żołnierzowi towarzyszyła najbliższa rodzina.
Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam
służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej,
bronić jej niepodległości i granic.
Stać na straży Konstytucji,
strzec honoru żołnierza polskiego,
sztandaru wojskowego bronić.
Za sprawę mojej Ojczyzny,
w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić.
Tak mi dopomóż Bóg