Przekazanie obowiązków Dowódcy 3 Brygady Radiotechnicznej

15 zdjęć w galerii
18 listopada, w Dowództwie 3 Brygady Radiotechnicznej odbyła się uroczystość przekazania obowiązków Dowódcy Brygady przez gen. bryg. Dariusza Krzywdzińskiego.
Uroczystość rozpoczęło złożenie meldunku Szefowi Zarządu Wojsk Lotniczych gen. bryg. pil. Krzysztofowi Walczakowi przez dowódcę uroczystości kpt. Pawła Zinia. Po podniesieniu flagi państwowej i odegraniu hymnu państwowego gen. bryg. pil. Krzysztof Walczak odczytał listy Dowódcy Generalnego RSZ oraz Inspektora Sił Powietrznych.

Po przekazaniu sztandaru Brygady w ręce obejmującego obowiązki dowódcy - płk. Marka Brzezichy oraz złożeniu meldunków o zdaniu i objęciu obowiązków, gen. bryg. Dariusz Krzywdziński w swoim przemówieniu powiedział: „mija dzisiaj 3 lata 4 miesiące i 20 dni od objęcia przeze mnie obowiązków na stanowisku Dowódcy 3 Brygady Radiotechnicznej, jednocześnie Dowódcy Garnizonu Wrocław. Żołnierze i pracownicy 3 Brygady Radiotechnicznej dziękuję za lata w Brygadzie, służba z wami to była przyjemność. Życzę szczęścia na dalszej drodze służbowej i zrealizowania wszystkich planów”.

Podziękował, za lata wzorowej współpracy, uczestniczącym w uroczystości przedstawicielom wszystkich jednostek wojskowych, instytucji państwowych i samorządowych oraz władz kościelnych i stowarzyszeń.

Pułkownik Brzezicha podkreślił, że: „życie służbowe pisze różne scenariusze, w tym życiu, Dowódca Generalny RSZ wyznaczył mi co prawda tylko czasowo rolę Dowódcy Brygady Radiotechnicznej. Tego Związku Taktycznego w którym rozpoczynałem służbę, a dzisiaj biorę na siebie odpowiedzialność za to, aby funkcjonował on tak samo właściwie, tak samo wspaniale jak do tej pory”.

Uroczystość była również okazją do wręczenia żołnierzom Brygady wyróżnień oraz pamiątkowych ryngrafów zaproszonym gościom. Na zakończenie odbyła się defilada pododdziałów, którą prowadził dowódca uroczystości. Uczestniczyły w niej pododdziały reprezentujące Dowództwo 3 Brygady Radiotechnicznej oraz wszystkie bataliony radiotechniczne wchodzące obecnie w skład 3 BRt. Uroczystość uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych z Wrocławia.


zdjęcia: por. Chabel