Nowy Dowódca 3 Brygady Radiotechnicznej

15 zdjęć w galerii
We wtorek, 14 grudnia w Dowództwie 3 Brygady Radiotechnicznej odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków Dowódcy 3 Brygady Radiotechnicznej.
Uroczystość rozpoczęło podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu przez Orkiestrę Reprezentacyjną Wojsk Lądowych z Wrocławia. Po odczytaniu decyzji o zmianie Dowódcy Brygady nastąpiło symboliczne przekazanie sztandaru na ręce obejmującego obowiązki płk. Jerzego Kwiki.

Obecny na uroczystości Inspektor Sił Powietrznych DG RSZ gen. dyw. pilot Jacek Pszczoła podziękował płk. Markowi Brzezisze za sumienne czasowe pełnienie obowiązków, a zwracając się do nowego Dowódcy podkreślił, że „o wartości jednostki decyduje nie tylko wyposażenie oraz zaangażowanie jej żołnierzy, ale także dobre dowodzenie. Pan płk Kwika z pewnością będzie dobrze wypełniał swoje nowe i wymagające obowiązki, ponieważ jest znakomicie przygotowanym do tego oficerem. Nowe obowiązki to duże wyzwanie i odpowiedzialność. Znając jednak Pańskie umiejętności, a także mając pozytywne doświadczenie ze współpracy z Panem, jestem przekonany, że w czasie dowodzenia wysoki poziom realizacji zadań przez Wojska Radiotechniczne zostanie utrzymany”.

Zdający obowiązki płk Brzezicha w swoim wystąpieniu powiedział, że „kończy się dla mnie dzisiaj okres krótkiego czasowego pełnienia obowiązków Dowódcy jedynej w swoim rodzaju 3 Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej. Dziękuję wam serdecznie za to, że przez ten krótki okres Brygada funkcjonowała tak jak powinna funkcjonować, czyli właściwie stojąc na straży granic powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej”.

Obejmujący obowiązki Dowódcy płk Kwika podsumował, że „3 Wrocławska Brygada Radiotechniczna to ludzie. Ludzie odpowiedzialni, zdeterminowani z wielką powagą realizujący powierzone im zadania. Obejmując dowodzenie tym szczególnym związkiem taktycznym odczuwam ogromną odpowiedzialność, ale jednocześnie dumę, że mogę pełnić dalszą służbę w gronie osób, które od dziesięcioleci stoją na straży granic Ojczyzny. W dzisiejszych czasach ochrona granic nabrała przecież wyjątkowego znaczenia… Dołożę wszelkich starań, aby Radiotechnicy w dalszym ciągu cieszyli się uzasadnionym poważaniem zarówno w Siłach Zbrojnych, jak również w środowisku cywilnym, prosząc jednocześnie wszystkich zebranych o wsparcie 3 Brygady Radiotechnicznej i wspólne działanie”.

Doniosłym wydarzeniem w trakcie uroczystości było wręczenie przez Inspektora Sił Powietrznych Chorągwi Wojska Polskiego. Ksiądz prałat płk Janusz Radzik poświęcił Chorągiew, a aktu prezentacji przed żołnierzami, pracownikami oraz zaproszonymi gośćmi dokonał nowy Dowódca Brygady, tym samym zapisując kolejną kartę w historii Brygady.

Na zakończenie odbyła się defilada pododdziałów, którą prowadził dowódca uroczystości kpt. Paweł Ziń. Uczestniczyły w niej pododdziały reprezentujące Dowództwo 3 Brygady Radiotechnicznej oraz wszystkie bataliony radiotechniczne wchodzące w skład 3 BRt.


tekst: por. Chabel
zdjęcia: st. kpr. Dejneka