Narada oraz kurs szkoleniowo-metodyczny w 3 BRt

3 zdjęć w galerii
W dniach 1-2 grudnia, w Dowództwie 3 Brygady Radiotechnicznej odbyła się narada szkoleniowo-metodyczna oraz kurs szkoleniowo-metodyczny z kierowniczą kadrą batalionów radiotechnicznych.
Tematem przewodnim ww. przedsięwzięć było planowanie, organizacja i prowadzenie szkolenia dowództw, sztabów oraz wojsk
w 2022 roku.

W pierwszym dniu odbyła się narada, która jest jedną z form działalności szkoleniowej i służy wymianie doświadczeń i wniosków. Głównym jej celem było rozwiązywanie problemów dotyczących realizacji i ujednolicenia procesu szkolenia, jak również wypracowania metodyki przygotowania dokumentacji.

Drugiego dnia uczestnicy uczestniczyli w kursie szkoleniowo-metodycznym, będącym formą doskonalenia dowódców batalionów i mającym na celu ujednolicenie i ukierunkowanie szkolenia oraz działalności szkoleniowo-metodycznej w Brygadzie.

Podsumowaniem narady oraz kursu było postawienie przez Dowódcę Brygady zadań do działalności szkoleniowej w 2022 roku.