„Dzień szacunku dla munduru”

Tegoroczne Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada Ministerstwo Obrony Narodowej organizuje pod hasłem „Dzień szacunku dla munduru”.
Akcja ma zasięg ogólnopolski, dlatego też zapraszamy do 103 jednostek wojskowych  w całym kraju  (w godzinach 10.00 - 15.00) w tym do 3 Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej na ul. Granicznej 13.
103 jednostki, bo właśnie w tym roku obchodzimy 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/narodowe-swieto-niepodleglosci---dzien-szacunku-dla-munduru