47. rocznica sformowania 3 Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej

12 zdjęć w galerii
W poniedziałek, 31 maja, w 3 Wrocławskiej Brygadzie Radiotechnicznej zorganizowano obchody 47. rocznicy osiągnięcia zdolności do wykonywania zadań.
Apel rozpoczął meldunek dowódcy uroczystości, po którym nastąpiło wciągnięcie flagi państwowej na maszt.
 
Dowódca 3 Brygady Radiotechnicznej gen. bryg. Dariusz Krzywdziński przedstawił historię Związku Taktycznego oraz rolę Radiotechników w narodowym i sojuszniczym systemie obrony powietrznej. Podziękował wszystkim byłym i aktualnie służącym żołnierzom oraz pracownikom za wkładany wysiłek oraz wzorową realizację zadań.
 
Uroczystość była okazją do wyróżnienia najlepszych żołnierzy i pracowników przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowódcę Brygady tytułami honorowymi „Zasłużony Żołnierz RP”, kordzikiem honorowym SZ RP, pismami pochwalnymi ze zdjęciem na tle sztandaru jednostki wojskowej, nagrodami rzeczowymi, pochwałami oraz listami gratulacyjnymi.

Za nienaganną, długoletnią służbę oraz przyczynianie się do rozwoju i umacniania systemu obronnego kraju zostały wręczone medale „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” oraz „Za zasługi dla obronności kraju”.

Święto Brygady było okazją do wręczenia okolicznościowych upominków obecnemu na uroczystości Biskupowi Polowemu WP gen. bryg. Józefowi Guzdkowi, Dziekanowi Dekanatu Sił Powietrznych ks. Prałatowi płk. Januszowi Radzikowi oraz dowódcom batalionów radiotechnicznych.

Na ręce Dowódcy Brygady, Krzyż XXX-lecia Ordynariatu Polowego, jako wyraz wdzięczności za cenny wkład w historię odnowionego duszpasterstwa wojskowego wręczył Biskup Polowy WP, który podziękował Radiotechnikom za ciężką i żmudną służbę oraz pracę na rzecz bezpieczeństwa państwa.
 
Uroczystszy apel uwieńczyło odegranie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz Marsza Radiotechników przez Orkiestrę Reprezentacyjną Wojsk Lądowych z Wrocławia.
 
Obchody święta zakończono w kościele garnizonowym Bazylice Mniejszej pw. Św. Elżbiety, udziałem w mszy świętej w intencji żołnierzy i pracowników 3 Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej odprawionej przez Biskupa Polowego WP gen. bryg. Józefa Guzdka oraz Dziekana Dekanatu SP ks. Prałata płk. Janusza Radzika.