Wizyta Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w 3 Brygadzie Radiotechnicznej

10 zdjęć w galerii
31 maja obchodzić będziemy 47. rocznicę sformowania 3 Brygady Radiotechnicznej. Z tej okazji w środę, 19 maja ugrupowanie Brygady wizytował Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych generał Jarosław Mika.
Wizyta została przeprowadzona w pododdziałach 8 Szczycieńskiego batalionu radiotechnicznego. Dowódca 3 Brygady Radiotechnicznej gen. bryg. Dariusz Krzywdziński zapoznał przełożonego z zadaniami Związku Taktycznego oraz stopniem przygotowania do działań zgodnie z przeznaczeniem. Dowódca 8 brt ppłk Mariusz Miłkowski zaprezentował możliwości i sposób realizacji zadań przez batalion, a w Sali tradycji przedstawił historię oraz współczesność jednostki z Lipowca.

Radiotechnicy zapoznali Dowódcę Generalnego RSZ z zasadami pełnienia dyżurów bojowych, zaprezentowali elementy ugrupowania bojowego kompanii radiotechnicznej i posterunku radiolokacyjnego dalekiego zasięgu oraz zasadniczy sprzęt wojskowy.

Wizyta była dla Dowódcy Generalnego RSZ okazją do spotkania z żołnierzami i poznania specyfiki służby w Wojskach Radiotechnicznych odpowiedzialnych za nieprzerwane (24/7) prowadzenie rozpoznania radiolokacyjnego polskiej przestrzeni powietrznej.