None

22. rocznica przystąpienia Polski do NATO

4 zdjęć w galerii
W piątek, 12 marca, z okazji 22. rocznicy przystąpienia Polski do Paktu Północnoatlantyckiego, w Sali tradycji odbyła się uroczysta zbiórka podczas której Dowódca 3 Brygady Radiotechnicznej - gen. bryg. Dariusz Krzywdziński wręczył wyróżnienia żołnierzom. W swoim przemówieniu przypomniał wieloletnią drogę do Polski do NATO oraz podkreślił pozycję i aktywny udział naszego państwa w dążeniu do zapewnienia bezpieczeństwa Polsce, Europie i całemu światu.