None

Dzień Sportu u Radiotechników

5 zdjęć w galerii
W czwartek, 18 lutego, z okazji Dnia Sportu Wojskowego, żołnierze Dowództwa 3 Brygady Radiotechnicznej wzięli udział w marszu kondycyjnym w warunkach zimowych na Ślęże – najwyższy szczyt Masywu Ślęży, należący do Korony Gór Polski.
Na szlaku, w ramach akcji żołnierska pamięć, Radiotechnicy złożyli znicz przy pomniku Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Sport jest nieodłącznym elementem żołnierskiej służby, kształtuje charakter oraz każdego dnia pozwala utrzymywać sprawność fizyczną potrzebną do wykonywania codziennych obowiązków. Żołnierze promują aktywność fizyczną oraz zdrowy styl życia poprzez udział w sportowych przedsięwzięciach. Zachęcamy do czynnego uprawiania różnych dyscyplin sportu.