None

Szkolenie żołnierzy rezerwy

2 zdjęć w galerii
Od 11 stycznia, w 3 Brygadzie Radiotechnicznej rozpoczęło się szkolenie żołnierzy rezerwy 31 batalionu radiotechnicznego. W ramach ćwiczeń powołani żołnierze podnoszą swoje umiejętności ogólnowojskowe i specjalistyczne.
13 stycznia, w środę w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Biedrusku przeprowadzone zostały zajęcia ze szkolenia strzeleckiego. Żołnierze rezerwy zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa, budową i danymi taktyczno-specjalnymi uzbrojenia, składaniem i rozkładaniem broni oraz mogli doskonalić w praktyce swoje umiejętności strzeleckie. Dodatkowo, ćwiczący zostali przeszkoleni z posługiwania się sprzętem i środkami ochrony przed skażeniami.