None

Spotkanie z absolwentami studium oficerskiego w Brygadzie

3 zdjęć w galerii
W środę, 15 grudnia, Dowódca 3 Brygady Radiotechnicznej gen. bryg. Dariusz Krzywdziński spotkał się z nowo przybyłymi do Brygady absolwentami studium oficerskiego Akademii Marynarki Wojennej oraz Lotniczej Akademii Wojskowej.
Podporuczników zapoznano z kierowniczą kadrą Dowództwa, przeznaczeniem i zadaniami 3 Brygady Radiotechnicznej, organizacją działalności szkoleniowej, wykorzystywanym sprzętem wojskowym, kierunkami rozwoju zawodowego oraz historią i tradycjami jednostki. Nie zabrakło dyskusji w ramach przedstawionej przez prowadzących zajęcia tematyki oraz sprawdzianu poziomu wyszkolenia.
Na zakończenie, Dowódca Brygady życzył przybyłym sukcesów na nowych stanowiskach służbowych.