None

Szkolenie z pozorwanym naruszeniem systemu ochrony

3 zdjęć w galerii
15 grudnia, w Dowództwie 3 Brygady Radiotechnicznej odbyło się szkolenie instruktażowo-metodyczne z pozorwanym naruszeniem systemu ochrony.
Celem szkolenia było kształtowanie wiedzy i nawyków w zakresie stosowania procedur systemu ochrony oraz zapoznanie szkolonych żołnierzy i pracowników z pozorowaną sytuacją naruszenia systemu ochrony. Na terenie kompleksu odbył się pokaz działania służby dyżurnej, SUFO oraz Żandarmerii Wojskowej. Szkolenie miało na celu zgrywanie oraz doskonalenie współdziałania sił ochronnych kompleksu z podmiotami zewnętrznymi.