Pierwsze kolegium kwalifikacyjne na stanowisko Starszego Podoficera Dowództwa w batalionach

3 zdjęć w galerii
W czwartek, 19 listopada w Dowództwie 3 Brygady Radiotechnicznej odbyło się pierwsze kolegium kwalifikacyjne na stanowisko Starszego Podoficera Dowództwa 3, 31 oraz 34 batalionu radiotechnicznego.
Z kandydatami przeprowadzono testy sprawdzające ich przygotowanie do objęcia stanowiska oraz rozmowy kwalifikacyjne.
Dowódca 3 Brygady Radiotechnicznej gen. bryg. Dariusz Krzywdziński podczas spotkania z podoficerami zwrócił uwagę na znaczenie tego stanowiska w strukturach jednostek wojskowych. Starszy Podoficer Dowództwa pełni ważną rolę szkoleniową oraz doradczą w odniesieniu do korpusu podoficerów zawodowych. Powinien stanowić wzór do naśladowania, kształtować tożsamość i wizerunek korpusu podoficerów i szeregowych zawodowych oraz potrafić motywować i przekazywać wiedzę.
Istotnym dla batalionu radiotechnicznego jest, aby stanowisko to objął dobrze przygotowany, kompetentny, wykazujący cechy lidera podoficer-radiotechnik.