None

Święto Radiotechników

9 zdjęć w galerii
Wojska Radiotechniczne obchodzą w tym roku 70. rocznicę powstania. Z tej właśnie okazji, 15 października 2020 r. w Dowództwie 3 Brygady Radiotechnicznej zorganizowano uroczysty apel.
Apel rozpoczął meldunek o gotowości do uroczystości złożony przez dowódcę uroczystości kpt. Pawła Zinia Dowódcy 3 Brygady Radiotechnicznej gen. bryg. Dariuszowi Krzywdzińskiemu. Następnie Dowódca Brygady przywitał Szefa Zarządu Wojsk Radiotechnicznych Dowództwa Generalnego RSZ gen. bryg. Krzysztofa Żabickiego oraz zgromadzonych w ograniczonej ilości żołnierzy i pracowników, a w swoim wystąpieniu złożył wszystkim żołnierzom i pracownikom Wojsk Radiotechnicznych najserdeczniejsze życzenia oraz podziękował za wkładany wysiłek i zaangażowanie oraz dobrą realizację zadań.
 
Święto Radiotechników było również okazją do wręczenia wyróżnień, okolicznościowych upominków oraz pamiątkowych medali z okazji 70-lecia powstania Wojsk Radiotechnicznych. Szef Zarządu Wojsk Radiotechnicznych gen. bryg. Krzysztof Żabicki podkreślił jak nowoczesnym rodzajem wojsk są Wojska Radiotechniczne i jak istotną rolę pełnią w narodowym i sojuszniczym systemie obrony powietrznej. Przybliżył również historię powstania pierwszych jednostek Wojsk Obserwacyjno-Meldunkowych, które rozpoczęły tworzenie podwalin najmłodszego rodzaju wojsk w Siłach Powietrznych – Wojsk Radiotechnicznych.

Zwieńczeniem uroczystości było odtworzenie „Marsza Radiotechników". Ze względu na sytuację i związane z nią obostrzenia zostały zachowane zasady bezpieczeństwa oraz utrzymany dystans społeczny między uczestnikami.

zdjęcia: st. kpr. Mariusz Dejneka