None

Święto Żołnierza Rezerwy

1 zdjęcie w galerii
W poniedziałek, 12 października w sali tradycji miała miejsce zbiórka żołnierzy z okazji Święta Żołnierza Rezerwy.
Dowódca 3 Brygady Radiotechnicznej gen. bryg. Dariusz KRZYWDZIŃSKI zapoznał uczestników z genezą święta. Podkreślił, że szkolenie rezerwistów jest jednym z tegorocznych priorytetów oraz podziękował rezerwistom za zaangażowanie, dyscyplinę i gotowość do realizacji szkolenia.
Zbiórkę zakończono odtworzeniem Marsza Radiotechników oraz wykonaniem pamiątkowego zdjęcia. Uroczystość przeprowadzono z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz utrzymaniem dystansu między żołnierzami.

***

Święto Żołnierza Rezerwy zostało ustanowione rok temu decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 196/MON z dnia 28 listopada 2019 r.  Data obchodów nie jest przypadkowa, ponieważ 10 października 1410 r. miała miejsce zwycięska bitwa pod Koronowem, stoczona przez polskie rycerstwo i pospolite ruszenie z wojskami zakonu krzyżackiego. Na wezwanie króla Władysława II Jagiełły rycerze wraz z pospolitym ruszeniem podjęli walkę ze znacznie silniejszym przeciwnikiem. Ostatecznie siły zakonu zostały pokonane. Bitwa pod Koronowem stanowi przykład jednej z mobilizacji zbrojnych średniowiecznej Europy.