None

Szkolenie rzeczników dyscyplinarnych i szefów sekcji wychowawczych

5 zdjęć w galerii
W dniach 14 – 15 września w 34 batalionie radiotechnicznym odbyło się szkolenie rzeczników dyscyplinarnych oraz narada szkoleniowo – metodyczna szefów sekcji wychowawczych i wykładowców jednostek 3 Brygady Radiotechnicznej z przedmiotów „Kształcenie obywatelskie” oraz „Profilaktyka i dyscyplina wojskowa”.
Celem przedsięwzięć było przedstawienie zasadniczych kierunków organizacji edukacji z przedmiotów KO i PiDW w 3 Brygadzie Radiotechnicznej w 2021 roku oraz podniesienie wiedzy rzeczników dyscyplinarnych. W trakcie szkolenia przypomniano i utrwalano zasady prowadzenia postępowań dyscyplinarnych w trybie zwykłym i uproszczonym. Ponadto zwrócono uwagę na główne błędy popełniane w dokumentacji i ewidencji dyscyplinarnej oraz dokonano praktycznego jej sporzadzenia.